Beste mensen en sportvrienden.

Ik werd benaderd door de redactie van Bromfiets, met de mededeling dat op de HEMEYLA website en aanverwante Sites, dat ik het niet zo nauw nam met de copyright van de vele publicaties en foto’s.

Er werd mij gesommeerd om alles wat betrekking had op het weekblad Motor (vanaf 1937), Moto ’73, Jan Heese en Bromfiets, te verwijderen voor 1 November 2018 in verband met het copyright en de privacywet die eraan zit te komen.

Heb een besluit genomen dat ik alles wat betreft de HEMEYLA site en aanverwante Sites volledig te verwijderen.

Vanaf deze plek bedank ik iedereen die regelmatig de website heeft bezocht en daar een bijdrage aan heeft geleverd in schenkingen en documentatie om dit alles mogelijk te maken. Nogmaals bedankt, met de vriendelijke groeten Herman Meijer.

RE: Onze Foto's op uw website Hemeyla verwijderen i.v.m. copyright Target Press /NMBA

Studio targetpress.nl

Aan: ’HEMEYLA’;Geachte heer Meijer


Op de site van Hemeyla suggereert u dat de redactie Bromfiets er de oorzaak van is dat u

de Hemeyla en aanverwante sites van het internet heeft moeten verwijderen.

Meerdere malen hebben wij u er op gewezen dat gebruik van beeld en tekstmateriaal,

waarvan wij het copyright hebben, niet ongevraagd en zonder enige vorm van overleg,

door u op het internet geplaatst mag worden.

Andere webmasters kunnen beamen dat wij hun aanvraag bij hobbymatig gebruik van bepaald beeldmateriaal

met bronvermelding, en een verwijzing naar de website van Bromfiets, doorgaans wel honoreren.

Wij hebben u hier in de afgelopen jaren meerdere malen op gewezen, maar u gaf aan

deze wens geen gehoor, met o.a. als argument dat u niet wist wat van ons was.

Tevens stelden wij vast dat u op alle foto's uit ons archief uw eigen naam had gezet,

kennelijk om hiermee te suggereren dat u de rechthebbende van het beeld bent.

Dit is een onrechtmatige daad! Hetzelfde geldt voor artikelen uit tijdschriften

die u klakkeloos kopieerde, waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat

de bron zoveel mogelijk werd gemaskeerd.

Wij hebben u verzocht in deze langslepende ongewenste situatie verandering te brengen voor 1 november.


Nu ruim tien jaar geleden, heeft Target Press de archieven van Motor (vanaf 1937) en Moto 73

van een wisse ondergang gered. Ze stonden beide niet afgesloten in verschillende opslagruimtes.

Mede omdat er ook tien jaar werk van mij als Motor-fotograaf in zit,

heb ik deze archieven voor aanzienlijke bedragen gekocht.

Voor de meer dan 70 archiefkasten liet ik een speciale verwarmde ruimte bouwen.

Samen met het archief van Bromfiets bracht ik alles onder in het

Nederlands Motor en Bromfiets Archief (NMBA).

Sinds begin van dit jaar maakt ook het archief van fotograaf Jan Heese daar deel van uit.

Ook hier was ik de enige die daar serieus geld voor over had.

Het doel dat ik voor ogen heb is dat het NMBA archief als belangrijke bron van informatie

voor het nageslacht bewaard blijft. Van winstoogmerk is nooit sprake geweest, kan ook niet,

met minimale verkoop aan commerciële doeleinden en tijdschriften kunnen wij slechts

een klein gedeelte van de onkosten dekken. Geeft niet, mijn ideaal mag geld kosten,

maar het kan niet zo zijn dat u donaties ontvangt voor een website die voor een groot deel

en buiten mijn weten om, met mijn archief is opgebouwd.


De schuld van het verdwijnen van de Hemeyla website met een onvolledige voorstelling

van zaken suggestief bij Bromfiets in de schoenen schuiven is ver onder de maat,

een aantasting van mijn goede naam en mogelijk de oorzaak van materiële schade.

Na jarenlang kosteloos gebruik van mijn archiefmateriaal, verdien ik beter!

Het zou u sieren als u deze reactie op de website van Hemeyla zou plaatsen.


Met vriendelijk groet,


Wout Meppelink


Target Press

Ambachtweg 2

2841 LZ Moordrecht

THE NETHERLANDS

Tel: 0182-356050

Fax: 0182-356059

Mail: studio@targetpress.nl

website: www.targetpress.nl

K.v.K nr.: 29025973


Bovenstaande informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden. Het is evenmin toegestaan deze informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Target Press sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending.

Dit e-mail bericht is bovendien persoonlijk en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u niet de geadresseerde bent en dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender onmiddellijk te informeren en het bericht en eventuele bijlagen te verwijderen zonder het bericht te kopiëren, door te sturen, te openbaren of op enige andere wijze te gebruiken.

Please note :

This message (including any attachements) may contain confidential and/or proprietary information intended only for the addressee. Any unauthorized disclosure, copying, distribution or publication of this information, in whole or partly, in any form is strictly prohibited and may constitute a violation of law. If you are not the intended recipient, we kindly ask you to please notify the sender immediately by responding to this e-mail and subsequently delete the message from your system.

Enige commentaar op het vorige!


Meerdere malen hebben wij u er op gewezen dat gebruik van beeld en tekstmateriaal,

waarvan wij het copyright hebben, niet ongevraagd en zonder enige vorm van overleg,

door u op het internet geplaatst mag worden.

Andere webmasters kunnen beamen dat wij hun aanvraag bij hobbymatig gebruik van bepaald beeldmateriaal

met bronvermelding, en een verwijzing naar de website van Bromfiets, doorgaans wel honoreren.

Wij hebben u hier in de afgelopen jaren meerdere malen op gewezen, maar u gaf aan

deze wens geen gehoor, met o.a. als argument dat u niet wist wat van ons was.


Herman, Er is nooit enig contact geweest over dit ondewerp, tot het afgelopen jaar op.


Maandag 23 juli 2018


Geachte heer Meyer,


Zoals zojuist telefonisch besproken hebben we afgesproken dat u in de komende 3 maanden

op uw website Hemeyla en aanverwante sites alle foto’s waarvan wij het copyright hebben, zal verwijderen

van het internet. Uiterste datum dat dit gebeurd zal zijn is 1 november 2018.Tevens stelden wij vast dat u op alle foto's uit ons archief uw eigen naam had gezet,

kennelijk om hiermee te suggereren dat u de rechthebbende van het beeld bent.

Dit is een onrechtmatige daad! Hetzelfde geldt voor artikelen uit tijdschriften

die u klakkeloos kopieerde, waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat

de bron zoveel mogelijk werd gemaskeerd.

Wij hebben u verzocht in deze langslepende ongewenste situatie verandering te brengen voor 1 november.


Herman, Dit zijn sugesties die niet waar zijn.Herman.  Bromfiets op bezoek bij Herman Meijer - 15 Januari 2009


De complete Hemeyla historie

Wie naar de site www.hemeyla.nl surft stapt regelrecht terug in de racewereld van de jaren zestig-zeventig. Hier

is werkelijk alles te vinden over de Hemeyla racers, compleet met talloze schitterende foto's, uitvoerige gedetailleerde informatie en veel racehistorie.

De site wordt door Herman Meijer zelf onderhouden, dus een absolute aanrader. Niet alleen voor 50 cc race fans, maar ook voor de technische liefhebbers.


Tekst: Derk Evers.

Foto's: Jan Heese en Wout Meppelink.


#HEMYLA-HISTORIE