Previous (left) Next (right) Back (history)
Het jaar 1964.

Proef rijden voor het verkrijgen van een startbewijs

Rockanje

Tubbergen

                                                                  Bermtoerisme in ideaalste vorm


                                      Snelheid en vakmanschap OP circuit in Tubbergen


                                                                            (Van onze sportredacteur)


TUBBERGEN -- Het is weer stil geworden. Het exodus van de motorcoureur's is ten einde en in het rennerskwartier herinneren nog slechts wat proppen olie-bevlekt papier, een onbruikbaar geworden uitlaat en wat andere attributen aan die traditionele explosie van lawaai en snelheid, die heel Nederland  kent als: de motorraces van Tubbergen. Tweede Pinksterdag 1964 heeft zich ingevoegd in de lange lijst van geslaagde Tubbergense motorevenementen. Financieel misschien wel de geslaagste, want vele duizenden hadden zich op deze stralende dag naar het Overijsselse dorp begeven. Lekker lui zonnend, het colbertje uit en de ruggen ontbloot gaven zij zich in het prille meigras over aan de ideaalste vorm van bermtoerisme : het bekijken van de pres­taties van de coureurs op hun supersnelle machines. Misschien was de strijd om de hoogste plaatsen niet altijd even interessant, maar de Wijze waarop de „mannen in het leer" hun machines door de bochten wrongen was als vanouds weer heel spectaculair. En dat er deze tweede Pinksterdag met veel vak­manschap werd gereden - zowel in de junioren- als in de seniorenklasse mag blijken uit het feit dat er geen enkel ongeluk is gebeurd. Vanzelfsprekend heeft hierbij de veiligheid van het Tubbergense circuit een eveneens zeer belangrijke rol gespeeld.


       RECORDS      ROLDEN IN       ROCKANJE
          Hiernaast: A. Baas (48) en A. v. Koeveringe.


Ja, er is door onze 50 en 125 cc wegrenners dit jaar in Rockanje wéér sneller gereden. Mede dank zij de gunstige weersomstandighéden zijn de recordsop het nog geen twee km lange, maar wel zeer aantrekkelijke duin­circuit gesneuveld. Bijna elk jaar gingen de snelheden er omhoog, maar het was nu voor het eerst, dat ook rondom het circuit een royale recordverbetering tot stand kwam. De afzijdigheid van het publiek in voor­gaande jaren heeft het voortbestaan van dit evenement aan een dunne draad doen hangen. Voor de organisatoren was het nu bijzonder prettig, dat hun moed om ondanks de financiële tegenslagen tóch door te zetten, eindelijk beloond werd met de komst van een flink aantal toe­schouwers. Nu de drempelvrees overwonnen is, ziet de toekomst er voor de organisatie weer rooskleuriger uit en .dit is een verdiend succes voor de sportieve waarde van deze wegraces met hun zo gezellige sfeer.
Verdeeld over drie series reden bijna 50 junioren 50 cc voor de in de finale beschikbare 18 plaatsen.
In de eerste serie werd direct fel van leer getrokken. Kopman Barkhuysen scheen aanvankelijk op rozen te zitten. Hij liep wat uit op v. d. Ven, maar achter hen leverden Maatkamp en Hoogeveen en daar weer achter v. Alphen en Beck verwoede strijd. Van der Ven nam in de 4e ronde zijn kans waar, toen Barkhuysen even van de weg raakte en hoewel hij zich direct herstelde, kon hij Barkhuysen niet Meer bedreigen. Achter hem kwa­men Hoogeveen, Maatkamp, Van Alphen en Jongkind.
De 2e serie was tammer. Bron en Koert:; ruzieden even om de kop, waarbij Bron de snelste bleek en het waren Heuvink, Quartel, Könst en Koornneef die zich in deze volgorde achter hen voor de finale plaatsten.
In de 3e serie liet Viscaal er geen gras over groeien door resoluut de kop te nemen, Vrijdag bezette onbe­dreigd de 2e plaats, om de 3e en 4e wisselden Zoombelt en Gerritsen, terwijl Lucassen na een langzame start zich naar de 5e plaats wist op te werken en Van Beek zich door het afzakken van       
Groenewold 'van de laatste finaleplaats meester kon maken.
In de finale was Viscaal op Honda als enige viertakt-man resoluut de hele tweetaktconcurrentie de baas met v.d. Ven en Koerts stevig op de volgende twee plaatsen. De van de 6e naar de 4e plaats opgeklommen Bron moest halverwege de race enkele rijders laten pas­seren, waardoor behalve Vrijdag ook Gerritsen zijn positie kon verbeteren. Bijzonder fraai werk leverde Lucassen, die zich van de 13e naar de 6e plaats wist op te werken vóór de constant rijdende Heuvink en ook Bron, die in de laatste ronde door de pech van Zoom­belt nog beslag wist te leggen op de 8e plaats.
De 50 cc senioren reden in twee manches, die beide op overtuigende wijze gewonnen werden door een onge­naakbare Kees van Dongen. Achter diens rug was in de le manche een hevig spektakel aan de gang. Aanvan­kelijk lag Van Peer goed op de 2e plaats, maar halver­wege verdween hij met pech van het toneel. Het was Mijwaart, die snel naar voren gekomen, zijn plaats in­nam. Pech ook voor Kemperman, die zijn 3e plaats ver­loren zag gaan en door een onwillige motor steeds verder afzakte. Dit betekende positieverbetering voor Thiel en C. v. Koeveringe, maar de laatste verspeelde de kans op een goede klassering op het laatste moment toen zijn motor niet meer wilde zoals hijzelf wilde, waardoor Baas, A.v. Koeveringe en Kemperman nog vóór hem eindigden.
Sneliep nog dan in de le, reed v. Dongen in de 2e manche, onbereikbaar voor zijn concurrenten, die er toch ook danig aan trokken. Meer geluk dan in de voor­gaande race had Kemperman. Hoewel slecht gestart, werkte hij zich mooi op tot de 2e plaats met achter zich C. v. Koeveringe. Dit drietal wist het hele veld te lap­pen. Achter hen kwamen Mijwaart, nu minder op dreef dan in de eerste manche, A. v. Koeveringe, Van Peer, weder­om goed begonnen, maar later afgezakt en Kostwinder, bij wie het vandaag niet erg lukken wilde.

UITSLAGEN:


Junioren 50 cc, finale 8 ronden: 1. H. Viscaal, Honda, 13.32,3 1 70,5 km/u; 2. W. v. d. Ven, Sachs; 3. J. Koerts, Tansini; 4. M. Vrijdag, Kreidler; 5, P. Gerritsen, Tansini; 6. H. Lucassen, Kreid­ler; 7. H. Heuvink, Kreidler; 8. R. Bron, Tomos; 9. R. Hoogeveen,. Geroa; 10. F. Barkhuizen, Kreidler; 11. G. v. Beek, Flandria; 12. P. Koornneef, P.K.N. 2.

Snelste ronde: H. Viscaal, Honda, 1.39,2 = 72,218 km/u.


Senioren 50 cc, eerste manche 8 ronden: 1. C. v. Dongen, 12.30,2 = 76,3 km/u; 2. M. Mijwaart; 3. J. Thiel; 4. A. Baas; 5. A. v. Koeve­ringe; 6. P. Kemperman; 7. C. v. Koeveringe.


Tweede manche 8 ronden: 1. C. v. Dongen, 12.21,6 = 77,2 km/u; 2. P. Kemperman; 3. C. v. Koeveringe; 4. M. Mijwaart; 5. A. van Koeveringe; 6. G. v. Peer; 7. J. Kostwinder.


Totaal: 1. C. v. Dongen, Kreidler, 50 p.; 2. M. Mijwaart, Tansini, 46 p.; 3. P. Kemperman, Itom, 44 p.; 4. C. v. Koeveringe, Tomos, 42 p.; 5. A. v. Koeveringe, Kreidler, 42 p.; 6. L. Hoppezak, Kreid­ler, 36 p.; 7. J. Tiel, Tansini, 23 p.

Snelste ronde: C. van Dongen, Kreidler, 1.30,8 = 78,7 km/u.JAN-VAN-DE-BURGEMEESTER,VERLOOR (BIJNA)  Z”N HOOFD WANT DRIKUS GING ZO HARD

50 cc juniorenveld dat in combinatie met de 50 cc senioren reed, werd volkomen aangeveegd door een feilloos met alle versnellingen jonglerende Van Dongen, die drie min. vóór C. en A. van Koeveringen eindigde. Voorts bleef alleen Baas in dezelfde ronde als de winnaar. Juist daarbuiten, op de 5e plaats, werd Leen Hoppezak afgevlagd. die daarmee zijn racecarrière be­sloot en gehuldigd werd voor het feit, dat hij deelnam aan alle 19 in Tubbergen verreden races.

Voor de Twentenaren was het een teleurstelling, dat Viscaal op de ex-Taveri-Honda het spatbord niet te pak­ken kon krijgen van de ongelooflijk snelle machine van G. C. van Pommeren. de ex-Royal Nord van Swaab. Drie ronden lang bleef Viscaal goed volgen, maar raakte toen kennelijk in nog grotere moeilijkheden, want Meyer uit Laren Gld. verwees hem naar de derde plaats, juist vóór de uitstekend opgeklommen Barkhuyzen uit Dwingeloo. Hoewel Kemperman uitviel, werd zijn machine op eigen verzoek opgemeten en goed bevonden, zulks om een einde te maken aan geruchten over een te grote cilinder­inhoud.


Voor de iunior-wegrenners in alle klassen en voor de seniores in de 50 cc klasse was het afgelopen zondag in Etten weer eens een van die weinige hoogtijdagen, waarop zij de kans kregen zich met elkaar te meten. De wedstrijden daar waren op de op een na laatste van dit seizoen, die meetellen voor de nationale titels (Zandvoort sluitop 12 juli de rij). en de punten werden dus kost- baar. In drie klassen bracht Etten alreeds de beslissing: Cees van Dongen won bij de 50 cc seniores' voor de derde maal in successie en heeft derhalve de volle buit — het kampioenschap — binnen.

 De race der seniores in de 50 cc klasse, die het uit- gebreide programma opende, werd volledig beheerst door Van Dongen op zijn Kreidler. Geen zijner tegen­standers kon hem ook maar in de verste verte benaderen en hij won, wat men noemt, op zijn sloffen, ondanks het feit, dat zijn motor echt niet in tip-top vorm was. Kost­winder bezette met zijn Royal Nord (om deze eigenbouw van Van Dongen sr. toch maar een naam te geven) van start tot finish de tweede plaats, maar wat niemand aan­vankelijk verwacht had, was de derde plaats van Kem­perman op Itom; de Rotterdammer lag nl. na de eerste ronde op de elfde en laatste plaats. In. de allerlaatste ronde sprong hij maar liefst in één ruk drie plaatsen om­hoog, ten koste van achtereenvolgens Mijwaart, Van Exel en Bles. Knap gedaan!Hieronder links: ex-wielrenner Wout Wagtmans deed het op het natte circuit maar voorzichtig aan! Op de rechtse foto de drie grote mannen uit de 250 cc race; voorop winnaar en kampioen Breedt, achtervolgd door Holtkamp en P. v. d. Goorbergh, die resp. derde en tweede werden.


Maar liefst 45 man gingen bij de 50 cc juniores van start, zij het niet allemaal even vlot. Na de eerste ronde waren er nog 39 over, maar het werd niet het verhaal van de tien kleine negertjes, want daarna staakte er nog maar één de strijd. Drie ronden lang leek Viscaal recht op de overwinning af te gaan -- en daarmee zijn kansen op de nationale' titel belangrijk te vergroten. Maar de andere kanshebber, H. Meijer, dacht er anders over en nam de leiding van Viscaal over, die hij daarna niet meer de kans gaf revanche te nemen. Op Zandvoort zullen de heren het nu verder moeten uitvechten. Kansloos wat de titel betreft, maar daarom niet minder fel was Bron, die zijn Tömos  al direct in derde positie stuurste en hem. daar hield. Hoogeveen, die op de vierde plaats begon, werd al spoedig door Lengkeek en Koerts gepasseerd, .maar daar na bleven de onderlinge posities ongewijzigd. Tussen de nieuwelingen in deze klasse zagen we ook een gewezen topman uit een niet-gemotoriseerde tak van sport: de vroegere wielrenner Wout Wagtmans, die dit debuut met een zeker niet onverdienstelijke 2Oste plaats besloot.Uitslagen

De nationale .races bij de junioren en senioren, die meetelden voor de strijd om het Nederlands kampioenschap, hadden het 'volgende resultaat.

Het 50 cc senior-kampioenschap had Cees van Dongen al voor zich opgeëist vóór de nog meetellende races van afgelopen zondag op Zandvoort.

Maar in de andere junior-klassen moest Zandvoort de beslissing brengen en daar zijn als kampioenen uit de bus gekomen.

In de 50 cc klasse Meijer, die ook zijn race won.


De race werd geopend door de 50 cc senioren en geheel volgens de verwachting stak Cees van Dongen met kop en schou­ders boven de rest uit.  

Tegen zijn rijden en tegen de snelheid van z'n fabrieks Kreidler was niemand of niets opgewassen. Slechts even kwam Van Dongen's overwinning in gevaar,

 toen in de voorlaatste ronde de uitlaatdemper los ging, maar pas enkele meters voor de finish verloor Cees dit onmisbare attribuut en tweede man Swaep kon ondanks zeer verdienstelijk rijden van zijn halve minuut achterstand niets meer inlopen. Swaep lag op zijn beurt weer ca een halve minuut vóór op A. v. Koeveringe, maar zij beiden profiteerden in de laatste ronde van het terug-vallen van Kemperman, die zich aanvankelijk na hevige strijd met Swaep van de tweede plaats had verzekerd.

Ruim veertig rijders vormden het enorme rennersveld in de 50 cc juniorenklasse. In de eerste ronden zag het er naar uit, dat de snelste man in de training, Bron (in de kart- ofwel skeltersport een topman), deze race in zijn zak zou steken. Maar na een niet zô beste start begon H. Meij er een- niet te stuiten opmars, passeerde achtereenvolgens Lengkeek, Hooge­veen, de hevig met elkaar duellerende Zoombelt en Koerts en ook Quartel, die daardoor slechts kort het genoegen van een zwaar be­vochten tweede plaats mocht smaken. Genoem­de rijders betwistten elkaar elke meter en toen Meijer de strijd aanbond. met kopman Bron, kwam wel het hoogtepunt van deze interessan­te race. Bron probeerde alles om vôôr of naast zijn concurrent te blijven, maar Meijer was net dat tikkeltje sneller dat nodig was om Bron het nakijken te kunnen geven en zo flitste hij uiteindelijk met enkele seconden voorsprong over de finish, na een snelste ronde van 102,7 km/u te hebben gedraaid.Links een beeld uit de 50 cc juniorrace; hier ligt Bron nog op kop, maar even later bond Meijer (92) met succes de strijd met hem aan


Op de startfoto van de 50 cc senioren zijn o.a. te zien: Swaep 46), Mijwaart (52), A. v. Koeveringe (28) en Kemperman (43); snelste starter en winnaar, v. Dongen, was hier al uit het beeld verdwenen. Rechts onder 350 cc winnaar en kampioen Louwes in actie


     JUNIOR KAMPIOENSCHAPPEN BESLIST

SENIORES 50 CC:

1. C. v. Dongen (Kreidler), gem. 97.739 km/u
2. J. Kostwinder (Royal Nord)
3. P. Kemperman (Itom)
4. A. Bles (Sachs)
5. A. v. Exel (X-16)
6. M. Mijwaart (Tansini)
7. A. Baas (Itom)
8. A. v. Peer (Tansini)
Snelste ronde: v. Dongen 3.34,1, gem. 100,920 km/u.
 JUNIORES 50 CC:

  1. H. Meijer (Kreidler), gém. 89,419 km/u
  2. H. Viscaal (Honda)
  3. R. Bron (Tomos)
  4. F  Lengkeek (Itom)
  5. J. Koerts (Tansini)
  6. R. Hoogeveen (Tansini)
  7. P. Gerritsen (Tansini)
  8. J. Jongkind (Itom)
  9. F. Barkhuijsen (Kreidler)
10. H. v. Alphen (Royal Nord)
11. J. Groenenboom (Benelli)
12. J. den Hamer (Itom).
Snelste ronde: Meijer 3.51,1, gem. 93,516 km/u.
ALBERGEN — Piet — zich thans noemende Pierre — Kemperman was kwaad, heel erg kwaad zelfs. Er was voor de derde keer in drie jaar tijds geprotesteerd tegen zijn motor. „Eerst zou ik op alcohol hebben gere­den, dan had er een com. pressor op mijn machine gezeten en nu heb ik dan een toestel van 65 cc. Wat willen ze toch van me?" In zo'n geval wordt de cilinderkop gelicht en trekkers de heren van de commissie machinekeuring pun schuif­passers om nauwkeuring de inhoud van het cilinder potje te meten. Pierre Kempermans had gelijk maar sputterde nog lang na in on­vervalst Rotterdams.
Jan Muller, garagehouder aan de Haarlemmerweg in Amsterdam, is een onver­valste enthousiast. Met vrouw en kroost trekt hij telkenjare naar Tubbergen om zijn prachtige bungalow-tent op te slaan in het ren­nerskwartier dat ieder jaar meer gaat lijken op een luxe camping. En dan schuift Jan op de tweede pinksterdag zijn Bultaco onder de luifel vandaan om mee te gaan hollen in het circus dat 125 cc Junioren heet.
Maar het verging Jan niet zo best. Een sproeier die niet paste bij het warme weer was de oorzaak dal Jan mismoedig zijn Spaanse machine tegen de strobalen kon deponeren met de op­merking: Ik krijg op het rechte eind minstens driemaal een vastloper. Dit is een slachtcircuit" voor tweetakten."
En dan was er Klaas van der Ploeg .,uut Assen" Klaas is
oud-renner en sterke verhalenverteller. Wij hebben eenmaal mogen smullen van zijn prachtige verhaal, dat hij in Assen, toen op het beroemde TT circuit
nog junior-races gehouden werden een bocht nam op de megafoon van de uitlaat met beide wielen van de grond, wat een nogal eigenaardige gewaarwor­ding moet zijn geweest. En Klaas is iemand die dan zijn gevoelens gevoel vol aan de luisteraar weet over te brengen. Klaas liep in Tub­bergen rand in een paars hemd, waaronderuit een paar benen kwamen die nog in winterse staat waren. derhalve aarts-wit. Hij was           
  Joop Bolderman toegevoegd als tweede speaker en al ging het wat moeizaam in het begin, Klaas komt er wel. Wie weet steekt hij eenmaal Piet Nortier nog naar de kroon....
Tussen onze omzwervingen langs de baan door, wa­ren wij soms te vinden op ons uitgangspunt, de pers. tribune. Daar zat naast ons een Duitse zestiger, een vriendelijk mannetje met een uilebril. Hij bleek in de vooroorlogse jaren een niet onverdienstelijk motorren­ner te zijn geweest, die zelfs enkele keren in onze Asser T.T. uitgekomen was. Maar ik zou hem wel niet kennen, beweerde hij, want hij was niet anders dan een –Mittenfeldfahrer" geweest Hij kende ze allemaal persoonlijk, de groten van de -Vorkriegszeit", Meier, Gall, Kluge, Wiinsche en onze Bertus van Hamersveld. En er sprak weemoed uit zijn stem, toen hij beweerde dat de         
,Romantik" eigenlijk voorgoed voorbij was. Als hij het voor het zeggen had, werd als eerste maatregel de stroom lijnomhulling af-geschaft: ,Sie sind ja schnell genug". Nee, vroe­ger, dat was nog eens wat, vierhonderd kilo-meter op 'n ongeveerde machine, zodat je een week nodig had om je verschoven nieren en in­gewanden weer op de plaats te krijgen. Tja ieder zijn liefhebberij. .
En toen ging Jan-van-de-burgemeester de sloot in. Dat zat zo: de BP, ook dit jaar weer aanwezig met zijn miniatuurracewagens, liet enkele mensen een rondje wedstrijdrijden in die vehikels. En daarbij waren Drikus Veer, iedereen nog welbekend en Jan Klenbrander, de zoom van Tubbergens burgemeester. En Drikus ram teveel risi­co en draaide zijn machine stuk. Jan achtte het daarna maar beter om over de kop te gaan en in de sloot te blanden. Hij mankeerde niets....
Een triest afscheid was het voor Leen Hoppezak Leen heeft de leeftijd be­reikt.  
die voor motorrenners, die der sterken is, en waarop de KNMV onverbiddelijk tot een afscheid dwingt. Leen teed zijn race in de 50 cc, senioren niet uit, dat ten eerste. Maar hij reed een afscheidsronde en kwam veel te snel het ren­nerskwartier weer binnen, zag de — gesloten — slag-, boom niet en ging tegen de grond. Nee, niet ernstig, maar het publiek dat on­barmhartig is in zulke ge­vallen, lachte. En dat vonden wij triest voor Leen die peen figuur is om een figuur te slaan. Want Leen is ge­woon een fijne sportman die in Tubbergen geschiedenis heeft gemaakt.
Tot slot twee jongens van wie de een al een bekende naam heeft en de ander een bekende naam zal, krijgen. De eerste heet Lous van Rijswijk en is een zoon van de beroemde Lous die in Tubbergen in de Jaren vlak na de oorlog zoveel triom­fen heeft gevierd. Lous ju­nior won op een stokoude maar goed geprepareerde Velocette de 350 cc-junior­race en zal het volgend jaar wel de rijen der internatio­nalen komen versterken. De tweede is Cor van Kooy, he­lemaal twintig jaar Jong en op de eerste plaats aan de startlijn bij de 500 cc, internationalen, naast groothe_ den als Fitton, Scheimann, Recktenwald en Hiller  Cor reed knap maar wend op de vijfde plaats met domme mechanische pech uit de strijd geworpen met een Ne­derlands kampioenschap in het verschiet, Joop Vogel­zang, zelf een van onze bes­te rijders, kwam ons toe­fluisteren: ,Let op mijn woorden, die jongen word heel groot. Hij heeft dan wel het geluk dat hij snel materiaal heeft kunnen kopen,, maar hij rijdt goed en hij gaat steeds beter rijden." Dat lijkt ons uit de mond van een man als Joop geen gering compliment.
        Leen Hoppezak

           maakte smak ...
UITSLAGEN: 50 cc Senioren:
1. C. Van Dongen (Kreidler) 17 min.06,8sec.gem.102,896 km/u
2. F. Swaep (Tomos) 17.38,6
3. A. V. Koeveringe (Sachs)
4. M. Mijwaart (Tansini)
5. P. Kemperman (Itom)
6. A. V. Exel (X-16)
7. A. Baas (Itom)
Snelste ronde C. Van Dongen 2.18,1 = 109,3 km/u.
 50 cc Junioren:
  1. H. Meijer (Kreidler), 17.44,2, gem. 99.289 km/u
  2. R. Bron (Tomos), 17.49,2
  3. F. Quartel (Itom)
  4. R. Hoogeveen (Tansini)
  5. J. Zoombelt (Sachs)
  6. F. Lengkeek (Itom)
  7. J. Koerts (Tansini)
  8. P. Gerritsen (Tansini)
  9. W. v. d. Ven (Sachs)
10. F. Barkhuysen (Kreidler)
11. M. v. Aken (Kreidler)
12. J. Jongkind (Itom)
13. K. Faber (NSU)
14. A. Tump (Kreid­ler)
15. R. IJpelaar (DKW)
Snelste ronde H. Meijer 2.27 = 102,7 km/u.

Persbericht no. 5.   maandag, 18 mei 1964.
Uitslag      klasse 50 cc Junioren.

Nr.Startnr.

Naam:

Plaats:

Merk:

Tijd:

Gem.snelh.

1

61

G.C.v.Pomeren

Den Haag

Demm

21.18.6

99.395 km.

2

92

H. Meyer

Laren Gld.

Kreidler

21.28.2


3

15

H.G.J. Viscaal

Almelo

Honda

21.28.3


4

41

F. Barkhuysen

Dwingelo

Kreidler

21.55.8


5

82

H.E. Lucassen

Breda

Kreidler

22.08.2


6

30

R. van Bron

Amsterdam

Thomos

22.12.7


7

64

J. Koerts

Leidschendam

Tansini

22.30.2


8

89

W.A.S.M.v.d.Ven

Monster

Sachs

22.30.4


9

53

F. Lengkeek

Den Haag

Itom

22.46.4


10

35

H.P. v. Alphen

Rotterdam

Royal Nord

22.55.1


11

77

R. Hoogeveen

Voorburg

Gerosa12

70

M.F.M.van Aken

Beekbergen

Kreidler13

8

P.N,Koornneef

Voorschoten

P.K.N.214

34

J.P.P.Zoonbelt

Oldebroek

Sachs15

31

K.W. Faber

Rotterdam

N.S.U.16

25

E.P. Emmerling

Vlaardingen

Itom17

90

M. Vrijdag

Rotterdam

Kreidler18

33

W.J. Groenewold

Den Haag

Berini19

56

P. v.d. Schee

Poortugaal

Beneli20

10

C. Brouwer

Den Haag

Dachs21

73

M. Nieuwdam

Rotterdam

Itom22

55

P. Zilverberg

Amsterdam

Hercules23

58

L. Foekema

Den Haag

H.M.W.24

45

D.P. Beek

Vlaardingen

Morini25

68

A.P. Timmerman

Hengelo (0)

Constant

op 1 ronde


26

69

G. Schlepper

Hengelo (0)

Constant

idem


27

81

H.W. Korebrits

Breda

Kreidler

idem

De snelste ronde gemaakt door G. C. van Pomeren, Den Haag,   tijd: 5.14.7  gem. snelh. 100.958 km.
Uitslag 50 cc Senioren

1

3

C. van Dongen

Rotterdam

Kreidler

19.05.2

110.972 km.

2

2

U.A.v.Koeveringen

Bunnik

Tomos

22,13.0


3

28

A.J.v.Koeveringen

Bunnik

Kreidler

23,08.6


4

48

A. Baas

Maasdijk

Itom

24.46.1


5

12

L. Hoppezak

Rotterdam

Kreidlér

op 1 ronde


6

1

A. van Exel

Rotterdam

X-16

idem


7

18

P. Notebomer

Groningen

Royál Nord

idem

De snelste ronde gemaakt door C. van Dongen, Rotterdam,  tijd: 4.35.6 gem. snelh. 115.281 km.

DRIE NATIONALE

WEGKAMPIOENSCHAPPEN

IN ETTEN BESLIST

1965. Jaar-1963 #top
Juniores 50 cc

H. Meijer - Kampioen
H. G. J. Viscaal
R. Bron
J. Koerts
R. Hoogeveen
F. Lengkeek
W. A. S. M. v. d. Ven
P. W. Gerritsen
F. Barkhuysen
H. E. Lucassen
H. P. van Alphen
J. Jongkind
F. Quartel
J. P. F. Zoombelt
M. Vrijdag
P. N. Koornneef
G. C. v. Pomeren
M. F. M. van Aken
K. W. Faber
H. J. Heuvink.
E. P. Emmerling
J. Groenenboom
G. H. v. Beek
J. den Hamer
W. J. Groenewold
J. J. Meyer
H. W. Korebrits
P. J. Minst
A. Tump
C. Brouwer
R. J. IJpelaar
A. W. M. van Dijk
P. v. d. Schee
A. F. Timmerman
W. Wagtmans
1


20
13
18
12

19
16
11
15
6
5
7

17
914


10
8


2

19
18
15
14
10
12
13

17
16
11


7
4
8
20
9
6

53
1


2

3

20
19
18
16
15
17
7
14
12

11
13


2

4
10

9

5
8


6

3


1
4

20

19
14
17
15
12
13
11


9
18
16

4

10
8

25
3


7

6


1

5

59
57
52
48
44
44
44
43
40
31
28
27
25
23
23
21
20
19
14
14
11
10
10
9
8
 8
8
8
7
7
6
3
2
1
 1

EINDSTAND WEGRACEKAMPIOENSCHAP  1964


1 = Rockanje 9-5-'64        4 = Zandvoort 12-7-'64

2 = Tubbergen 18-5-'64    5 = 3 beste wedstrijden

3 = Etten 14-6-'64


1964_zandvoort-30-rob-bron-herman-meyer-77-hoogeveen-34-jan-zoombelt-64-koerts
Jaar-1963