Previous (left) Next (right) Back (history)
Het jaar 1966 - 2.

Lings  Bert Nijland en Jan Lensink - Herman - Aalt - Jan.

Nee, bepaald vredig ging het er afgelopen zaterdag niet toe op het Vree-circuit, waar de Stichting Circuit Oldebroek voor de tweede maal een wegrace organi­seerde. Of liever gezegd voor de eerste maal, want vorig jaar berustte de organisatie in de handen van de Apel­doornse Bromfiets en Motorclub V.V.R.

Naast de 50 cc klasse verschenen dit jaar ook de 125 cc-ers aan de start, hetgeen deze wegrace een volwassen aanzien heeft ge­geven. In beide klassen werd er fel om de ereplaatsen gestreden, terwijl er ook in de middenmoot en in de achterhoede vaak van leuke gevechten te genieten viel. Het bochtige, 3320 meter lange circuit heeft de mogelijk­heden in zich om dit evenement uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerende traditie, mits er nog en­kele verbeteringen worden aangebracht, o.a. liet de af­zetting en de afstand tussen de weg en het publiek hier en daar te wensen over. Gezien echter het enthousiasme, waarmee men de zaken in Oldebroek heeft aangepakt, geloven wij, dat er ook op dit punt vooruitstrevende dingen staan te gebeuren.

De 50 cc werd vanwege de grote deelname verreden in twee series, een herkansing en een finale. Uit elke serie werden de 10 snelsten voor de finale geplaatst, terwijl de vijf eerst aankomenden uit de herkansing even­eens hiervoor in aanmerking kwamen. Bij de start ,van de eerste. serie stonden de ex-fabrieks KreidlerS van Toersen en De Vries en de eigen „getunede" Kreidler van H. Meijer naast elkaar op de eerste startlijn met op de tweede startrij de Jamathi van Lodewijkx, de Honda van Van Leeuwen en de Sachs van de plaatselijke favo­riet Zoombelt. Toersen en De Vries pakten beiden reso­luut de kop en wisten met elke ronde hun voorsprong iets te vergroten. Meijer had een wat onfortuinlijke start, maar hij had zich in de tweede ronde reeds opge­werkt naar de derde plaats, die hij echter in de zesde ronde verloren zag gaan door pech. Ook de Kreidler van. De Vries legde _voortijdig het loodje, waardoor Schur­gers van de vierde plaats opschoof naar de tweede. De Vries wist zijn machine ondanks moeilijkheden toch nog als tiende over de eindstreep te brengen, waarmee hij zich nog net.- plaatste voor de finale. Vlak na de start van de eerste serie raakten R. Post en H. Otto elkaar even, waardoor beiden ten val kwamen. De toestand van Post liet zich in eerste instantie vrij ernstig aanzien, doch later bleek dit gelukkig mee te vallen.

De tweede serie werd met groot machtsvertoon ge­wonnen
door Mijwaart, wiens Jamathi ongrijpbaar was voor Kemperman, die met zijn Itom de tweede plaats opeiste, ten koste van Foekema, die aanvankelijk de tweede plaats bekleedde. Foekema moest in de vierde ronde nog meer terrein prijs geven, want ook J. Bruins toonde zich sterker. De rest van het veld kon dit geweld aan de kop helemaal niet bijbenen en keek tegen het einde van de serie tegen een ronde achterstand op. De Kreidler rijders Kamp en Elzinga wisten zich door kun­dig stuurwerk vanuit de gevarenzone op te werken naar respectievelijk de achtste en tiende plaats, waarmee zij zich nog juist voor de finale klasseerden.

In de herkansing waren er twee rijders rondenlang met elkaar aan het bakkeleien, waarbij dan de één, dan de ander aan de leiding lag. Het was uiteindelijk de Jamathirijder Harskamp, die voor Meijer als eerste over de streep ging. Via deze herkansing wisten zich verder nog te plaatsen P. J. Plompen, J. F. E. Suwerink en J. Roos.

Bij de start van de finale stonden Toersen en Mijwaart naast elkaar op de eerste startlijn, omdat beiden in hun serie de snelste rondetijd gedraaid hadden. Toer­sen had een zeer voorspoedige start, maar helaas was de vreugde maar van korte duur, want reeds tijdens de eerste ronde kwam hij met pech langs de kant te staan. Mijwaart nam de leiding over en reed de tweede man, Lodewijkx op de tweede Jamathi, al spoedig naar een achterstand van 30 seconden. Lodewijkx voelde zich echter niet zo op zijn gemak als zijn teamgenoot, want Kemperman zat hem heel dicht op de hielen. Op ruime afstand daarachter volgde een groepje van vier rijders, met name IJpelaar, Harskamp, Schurgers en Foekema, die elkaar geen centimeter toe wilden geven. Kort daar­achter volgde weer een viertal bestaande uit Van Leeu­wen, Zoombelt, Groenboom en Bruins, die het elkaar minstens even zuur maakten. Het duizendkoppige pu­bliek had beslist niet over spanning te klagen. Het zag er tot in de laatste ronde naar uit, dat Mijwaart een zeer gemakkelijke overwinning ging boeken, maar een wed­strijd is nu eenmaal niet eerder gewonnen dan dat de geblokte vlag valt. Mijwaart kreeg in de laatste ronde met bougietroubles te kampen en hoewel hij nog snel een bougie verwisselde, kon hij zijn Jamathi niet meer aan de praat krijgen. Zijn stalgenoot Lodewijkx profi­teerde daar dankbaar van en finishte als eerste, met achter zich Kemperman en Schurgers. De Honda rijder Van Leeuwen kwam als vierde over de eindstreep en Bruins als vijfde.
Hierboven v.l.n.r.: De grote pechvogel in de 50 cc was Mijwaart, wiens Jamathi in de allerlaatste ronde stuk draaide, daarnaast Kemperman en Lodewijkx, die hierdoor respectievelijk tweede en eerste werden.
50 cc Internationaal:
   
 1. P. Lodewijkx, Jamathi, race-gemiddelde 93.100 km/uur
  2. P. Kemperman. Itom
  3. J. L. van Leeuwen, Honda
  4. J. Bruins, Kreidler    
 5. E. J. H. Loers. Flandria
  6. G. B. Maaskamp, Kreidler
  7. H. P. van Alphen, Royal-Nord
  8. H. G. J. Viscaal, Honda
  9. M. J. Kamp, Kreidler
10. A. C. K. Meyer, Royal-Nord
12. H. S. Elzinga, Kreidler

Snelste ronde M. Mijnwaart, 2 min. 00,2 sec. = 96.699 km/uur.
50 cc Nationaal:
 
1. J. A. G. Schurgers, Kreidler
2. J. Groene-boom, Kreidler
3. R. J. IJpelaar, DKW
4. J. P. P. Zoombelt, Sachs
9. L. Foekema, Kreidler
5. P. J. Plompen, Kreidler
6. M. Nieuwdam, Honda  
7. A. C. K. Meyer, Royal-Nord

Luuk Harskamp 24  Herman meijer 22

Herman wort nog even aangeduwd door Jan Lensink

Oldebroek 1966, 50cc nationalen:


22  Herman Meijer      Kreidler eigenbouw

27  Aalt Toersen         Kreidler fabrieksracer

15  Jan de Vries          Kreidler fabrieksracer

34  Jan Zoombelt Jr.   Sachs eigenbouw,

32  Jan van Leeuwen  Honda productieracer

  9  Paul Lodewijkx      Jamathi "fabrieks"racer

31  Ruud IJpelaar        DKW eigenbouw

Op kop

  Vanaf de start heeft Meijer (nr. 22) de kop genomen en stuift de eerste bocht in.

De nationale races op het gedeeltelijk verbeterde cir­cuit van Zandvoort — door het tij dwaarnem. ershuis en de pits naar achteren te verplaatsen, heeft men het circuit aldaar behoorlijk kunnen verbreden — hebben afgelopen zondag reeds twee kampioenschappen opgeleverd, name­lijk in de 50 cc en 125 cc klasse. In de ultra-lichte klasse wist de Kreidler rijder H. Meijer voor de vierde maal het maximum aantal kampioenspunten (20) in de wacht te slepen, waardoor hij ongrijpbaar is geworden voor zijn naaste concurrenten.
In de eerste serie van de 50 cc hadden J. de Vries, Aalt Toersen, H. Meijer en Pierre Kemperman weinig moeite zich te plaatsen voor de finale. De tweede serie werd met groot verschil gewonnen door Martien Mijwaart, die zijn supersnelle Jamathi zeer ver voor de tweede Jamathi rijder J. Harskamp over de finish stuurde. De 15 eerst aankomende rijders uit elke serie kregen een plaatsje in de finale. Op grond van hun tijden in de serie mochten De Vries, Toersen, Mijwaart, Meijer en Harskamp een (letterlijk en figuurlijk) vooraanstaande positie innemen op de eerste startlijn. Desondanks was het Zoombelt die als eerste wegschoot, direct gevolgd door de ex-fabrieks Kreidlers van Toersen en De Vries.
De Jamathi van Mij­waart toonde zich zeer onwillig en als laatste ging deze fraaie eigenbouw van start. Loopt de zaak eenmaal, dan is er ook geen houden meer aan. Tijdens de eerste door­komst signaleerden wij Mijwaart reeds op de tiende plaats, in de volgende ronde op de vierde plaats, vanwaar hij jacht begon te maken op de koplopers De Vries, Toer­sen en Meijer. In de derde ronde moest Meijer reeds het hoofd buigen en ook Toersen bleek twee ronden later niet tegen dergelijk geweld opgewassen te zijn. In zeer gedurfde stijl en angstwekkend hard (snelste ronde 121.340 km/uur!) ging Mijwaart verder en de situatie begon er voor koploper De Vries bepaald niet rooskleu­rig uit te zien.
Tijdens de finish, waarbij het publiek op de tribune als één man oprees. kwam de man uit Nederhorst den Berg net een tiental meters te kort om deze prachtige inhaal­race af te ronden met een (zeer verdiende) overwinning. De bloemen waren nu echter voor De Vries, die het voor­deel van een snelle start goed had weten uit te buiten.

Pikant detail van deze racer: Toersen kreeg vlak voor de finish pech, maar kon „benende" toch nog zijn tweede plaats veilig stellen. Minder gelukkig was veteraan F. du Chatenier, die met deze races afscheid nam van de (actieve) wegracerij. Hij kon echter zowel in de serie als in finale zijn NSU niet aan de praat krijgen, waar­schijnlijk vanwege een geblokkeerde versnellingsbak. Jammer. De 15 eerstaankomende rijders uit beide series mochten uitkomen in de finale.
Na het vallen van de startvlag schoot de DKW van IJpelaar als eerste weg, maar op de Hunserug had De Vries hem reeds van de leiding verdrongen, met aan zijn achterwiel de rest van de meute. Bij de eerste doorkomst was De Vries nog steeds aan de leiding, met vlak achter zich Mij waart, die helaas in de pits ver­dween. Toersen, IJpelaar en Lodewijkx profiteerden daar dankbaar van door een plaatsje op te schuiven. Om de volgende plaatsen werd bijzonder hard gestreden door een vijftal rijders, met name J. Bruins, H. Meyer, Mos, Schurgers en J. Groeneboom, die het vooral in de beginfase van de wedstrijd nogal met elkaar aan de stok hadden. Aan de kop kwam bij het ingaan van de vijfde ronde plotseling verandering. Toersen zat plot­seling op de eerste plaats, waarbij hij De Vries en Lodewijkx achter zich liet. In de volgende ronde ver­dween ook de Jamathi van Lodewijkx uit de strijd, waarvan Meyer profiteerde en de derde plaats innam, om deze niet meer af te staan. Zeer knap werk leverden ook Harskamp, Kemperman en Scholten, door vanuit het middenveld goed naar varen te komen. Aalt Toer­sen wist zijn stalgenoot De Vries tot het vallen van de vlag ruimschoots voor te blijven en veroverde daarmee het Internationale kampioenschap.
De nieuwe Nederlandse kampioen in de 50 cc klasse, 11. Meijer, wist zijn Kreidler naar de eerste plaats te sturen.
Krachtmeting in de finale van de 50 cc klasse tussen H. Meyer,
J. Groenenboom en P. Kemperman. Groenenboom zou later uitvallen


    Foto’s Jan Heese


 Tekst: Wim Ramkema
De spanning is geweken. De 1966 wegracekampioenen der KNMV zijn er en als ze straks in december met z'n tienen op het erepodium staan bij de jaarlijkse kampioenshuldiging in Utrecht, zullen de herinneringen on­getwijfeld teruggaan naar de plaatsen waar de basis voor dat succes werd gelegd. Voor de houders van een in­ternationaal startbewijs viel de be­slissing in één race, de laatste op Zandvoort. Maar de „nationalen" be­kampten elkaar in vier tot zes races. Races die wij, omdat „Motorsport" zich concentreert op de internationa­le wedstrijden, door ruimtegebrek nog niet erg naar voren konden ha­len, maar die stuk voor stuk juweel­tjes van motorsport waren en die wij in dit overzicht graag enig recht doen wedervaren. Voor deze keer de 50 cc.

Bij de eerste race, op het gezellige duincircuit van Rockanje gaf de toe­komstige nationale kampioen Meijer reeds zijn visitekaartje af, om op Tubbergen zijn prachtige vorm te bevestigen door achter' de internatio­nalen Van Dongen en Toersen te eindigen. Naaste concurrent was in beide races Van Leeuwen op Honda. Maar in Etten verloor Van Leeuwen even het contact, zonder evenwel zijn runner-up positie te verliezen aan de verrassend uit de bus gekomen Fou­kema, of aan de zeer regelmatige Schurgers en IJpelaar. Maar Meijer's haan zou ook niet altijd koning kraaien. In de serie van Oldebroek ging zijn Kreidler stuk. Met de 18 punten die Van Leeuwen daar op het Vree-circuit bij elkaar reed, bleef hij boven de voor hem geëindigde Schurgers. Een pechvrije uitschieter deed de 20 punten ditmaal naar Lodewijcks en zijn Jamathi gaan. Een val, na een slechte start op Zandvoort, deed Van Leeuwen de tweede plaats op de ranglijst defini­tief kwijtraken aan Schurgers,
Strijd op de Hunzerug. Voorop nationaal kampioen 50 cc H. Meijer (22), gevolgd door Groeneboom en Kemperman (43).
die wederom een toonbeeld van regel­maat was, met achter elkaar drie tweede plaatsen achter een nu weer pechvrije Meijer. In feite had Meijer de titel al na de eerste overwinning in Zandvoort in de zak, want voor de titel telt het aantal punten ver­gaard in tweederde van het aantal wedstrijden. Henk Mos, die bij de eerste Zandvoort-race zijn Tohatsu nog achter de goed in vorm komende Plompen had moeten laten, wist zich in de tweede race tot vlak achter de koplopers te brengen, echter te laat om de plaatsen in gevaar te kunnen brengen van IJpelaar,
die evenals Van Leeuwen in Zandvoort geen punten haalde en de in alle ra­ce's geklasseerde Maatkamp. Volgens reglement hadden de inter­nationalen die kampioen wilden wor­den er maar voor te zorgen dat ze vóór de nationalen aan de finish kwamen, om dan uiteraard onderling nog uit te maken wie de snelste was. Mede door het uitvallen van de Jamathi werd het een compleet Kreidler-festival, waarin Aalt Toer­sen zich als de snelste man deed ken­nen. Van Dongen had het strijdperk reeds in de eerste ronde verlaten.

           Kreidler oppermachtig in de 50 cc klasse


Niet minder dan de eerste vijf plaatsen waren voor Kreidler, hoewel wij hier onmiddellijk aan toe moeten voegen, dat DE grote rivalen, de razendsnelle Jamathi's, met moeilijkheden te kampen hadden.

De eerste serie bracht weinig goeds voor Cees van Dongen, want nadat hij na de start als eerste over 'de Hunserug verdween kwam hij niet meer door. De Vries had de leiding overgenomen en hoewel Lodewijkx flink jacht "op hem maakte, kon hij de koploper toch niet bedreigen. De tweede serie gaf een prachtig duel te zien tussen Aalt Toersen en Mijwaart, dat in de voorlaatste ronde in het voordeel van laatstgenoemde beslist werd.


                 Pikant detail van deze racer:

Toersen kreeg vlak voor de finish peg, maar kon ,benoemde" toch nog zijn tweede plaats veilig stellen. Minder gelukkig was veteraan F. du Chatenier, die met deze races afscheid nam van de (actieve) we.-racerij. Hij kon echter zowel in de serie als in finale zijn NSU niet aan de praat krijgen, waar­schijnlijk vanwege een geblokkeerde versnellingsbak. Jammer. De 15 eerst aankomende rijders uit beide series mochten uitkomen in de finale. Na het vallen van de start vlag schoot de DKW van IJpelaar als eerste weg, maar op de Hunserug had De Vries hem reeds van de leiding verdrongen, met aan zijn achterwiel de rest van de meute.

Bij de eerste doorkomst was De Vries nog steeds aan de leiding, met vlak achter zich Mijwaart, die helaas in de pits ver­dween. Toersen, IJpelaar en Lodewijkx profiteerden daar dankbaar van door een plaatsje op te schuiven. Om de volgende plaatsen werd bijzonder hard gestreden door een vijftal rijders, met name J. Bruins, H. Meijer, Mos, Schurgers en J. Groeneboom, die het vooral in de beginfase van de wedstrijd nogal met elkaar aan de stok hadden. Aan de kop kwam bij het ingaan van de vijfde ronde plotseling verandering. Toersen zat plot­seling op de eerste plaats, waarbij hij De Vries en Lodewijkx achter zich liet. In de volgende ronde ver­dween ook de Jamathi van Lodewijkx uit de strijd, waarvan Meijer profiteerde en de derde plaats innam, om deze niet meer of te staan. Zeer knap werk leverden ook Harskamp, Kemperman en Scholten, door vanuit het middenveld goed naar voren te komen. Aalt Toer­sen wilt zijn stal genoot De Vries tot het vallen van de vlag ruimschoots voor te blijven en, veroverde daarmee het Internationale kampioenschap.

Links: krachtmeting in de finale van de 50 cc klasse tussen H. Meijer, J. Groenenboom en P. Kemperman. Groenenboom zou later uitvallen.

De nationale wegrace kampioenen:

V.l.n.r. Martin Rijkhoff, Minus de Vries, Henie Jansen, Arie Versteeg en Herman Meijer.

 50 cc: Herman Meijer.     Laren. Gld


125 cc: Martien Rijkhoff.  Krommenie.


250 cc: Arie Versteeg.     Roterdam.


350 cc: Hennie Jansen.   Tubbergen.


500 cc: Minus de Vries.    Wormer.

De 50 cc klasse op Zandvoort, even na de start van de laatste race in de Gerlach-bocht. Voorop Toersen (27), die het kampioenschap der internationalen op zijn naam bracht, dan De Vries (15), Meijer (22), Loers (12), Groenenboom (23), IJpelaar (31), Kemperman (43) en Schurgers (17).
50 cc Internationaal:

1. J. de Vries. Kreidler, race-gemiddelde 107.743 km/uur;
2. P. Kemperman, Itom
3. J. Harskamp, Jamathi
4. F. Quartel, Itom
5. J. Bruins, Kreidler
6. E. Loers; Flandria
7. A. van Exel, X-16
Snelste ronde M. Mijwaart, 2 min. 0,4 sec. = 121.340 km/uur.
50 cc Nationaal:

1. H. Meyer. Kreidler
2. J. Schurgers, Kreidler
3. G. B. Maat­kamp, Kreidier
4. J. Zoombelt, Sachs
5. P. J. Plompen, X-16
6. L. Foukema, Kreidler
7. H. Mos, Tohatsu
125 cc Nationaal:

1. M. Rijkhoff, Ducati
2. F. van Kuilenburg, M.V.
3. H. J. Bastiaan, Bultaco
4. H. Meyer, Honda
5. T. Looyenga, Ducati
6. H. R. Schon, Honda
7. C. T. Stoffels, Honda
1967. 1966. #top

24-11-2007-Ik ben net terug van een leuke babbel met Linze de Vries, ook woonachtig in Blokzijl.

Linze maakte mij attent dat in het onderschrift  A. Gebben (cross junior, grasbaan senior) moet staan in plaats van Jos Schurgers, correct, Linze bedankt.

Het feit, dat van de acht in de. 50 ce klasse te behalen kampioenschappen niet minder dan zes op Kreidler wer­den gewonnen, was voor de heer Van Veen, importeur van het succesvolle merk, aanleiding om „zijn" rijders eens extra te huldigen. En zo was er in het Kreidler-home in Amsterdam een gezellige reunie, waarbij wij de kampioenen, geflankeerd door de heren Van Veen (links) en Van de Horn, teamleider en technisch brein bij het tun.en en bouwen van wedstrijd-Kreidlers, naar het vogeltje lieten kijken. U ziet op de voorste rij v.l.n.r. A. Gebben (cross junior, grasbaan senior), A.             
Toersen (int. wegrace), Jan de Vries en H. Meijer (nat. wegrace) en achteraan racemonteur Jan Smit en J. Meijer (junior grasbaan).
Op deze avond ging de Kreidler Sportfilm 1966 in première, die bij het selecte publiek veel bijval oogstte en om met een interessant nieuwtje te besluiten: Aart Toersen en Jan de Vries zijn door de fabriek uitgenodigd om straks, in maart, de machine te bemannen, waarmee Kreidler in Frankrijk een aanval op het werelduurre­cord zal ondernemen.
De grote animator van de Nederlandse Kreidlersuccessen, de heer Van Veen geheel links met o.a. de heren Jan Smit en v.d. Bom van zijn toenmalige technische staf en vier van zijn meest verdienstelijke coureurs (de vier kleinsten op de foto uiteraard!) van links naar rechts Jos Schurgers, Aalt Toersen, Jan de Vries en Herman Meijer, die toen ook nog Kreidler reed.


NEDERLANDS WEGRACKAMPIOENSCHAP 50cc