Previous (left) Next (right) Back (history)

                                                  Honda


Naast de twee 50 cc Kreidler's heeft Herman nog een 125 cc Honda die, na de laatste jaren enkele malen van eigenaar te zijn verwisseld nu in Laren is beland. Hij berijdt deze machine alleen om feeling te verkrijgen voor het racen met zwaardere motoren en omdat het meerijden in twee klassen een vereiste is om een internationaal startbewijs te krijgen, Toch bereikte hij op deze machine over de eerste drie wedstrijden van dit jaar al een tweede plaats in het kampioensklasement.

Het volgend jaar wordt Meijer gepromoveerd tot internationaal rijder.

Toch heeft hij al een keer in het buitenland gereden. Dat was tij­dens een Nederland—Belgie landen­wedstrijd in 't Belgische Beveren-Waas. De Nederlanders  wonnen de­ze ontmoeting met glans; zij ver­overden de eerste zeven plaatsen en Meijer was een van hen. Herman herinnert zich nog, hoe in die race op onverklaarbare wijze ineens de bougiedop van de bougie of was. Nog voor de ontkoppelde motor stil stond drukte hij de dop  weer op z'n plaats en kreeg daarbij een formidabele, elektrische ontlading door z'n vingers. Dit voorval koste enkel plaatsen in de uitslag; belangrijker was dat ik niet kwam te val­len, aldus Herman.

Het jaar 1966.

                                             Beroepsrener


De plannen van Herman Meijer voor het volgend jaar zijn mede gericht op deelneming aan buitenlandse Wedstrijden. Het ligt in de bedoeling om volledig beroepsrenner te worden en zo gauw mogelijk alle  Eu­ropese circuits te leren kennen. Zijn ideaal gaat uit naar de drie licht­ste klassen, de 50, 125 en de 250 cc. Ver weg droomt hij van een carrière als fabrieksrener of als constructeur/ monteur in een experimentele afdeling motorbouw.

Met al deze plannen werpen zich ook echter enkele financiële proble­men op. Tot nog toe gold zijn sport als hobby en hij zal t steeds met dat enthousiasme blijven bedrijven. De drie jaren, die hij reed, leverden hem slechts luttele tientjes op. Daar komt nog bij dat het hoog­waardige materiaal erg duur is. Al­leen de bandjes bijvoorbeeld kosten gemiddeld per race per stel al al honderd gulden.

Als amateur kan ik dat niet be­talen. Bovendien heb ik nijn gezin. Ik ben dus genoodzaakt goedkopere banden te rijden, die vlugger een glad loopvlak zullen krijgen. In de bochten kan ik 'm dan niet zo plat leggen en met regenachtig weer ga je vlugger onderuit. De beroepsrennerij zal meer financiële middelen vergen. Ik heb reeds een aanbieding ontvangen in de vorm van een bestelauto, die mijn drie motoren door Europa, zal rijden. Meerdere sponsors zouden mij zeer welkom zijn om mijn doel te bereiken en daarmee tevens het hunne.

Een reclame op mijn wagen komt heel ver in het rond. Hopenlijk worden zijn wensen ver­vuld. Na dit seizoen komen er eerst nog weer lange winteravonden, waarop Herman Meijer zal trachten zijn materiaal nog weer beter en sneller te krijgen.


              NEDERLANDSE SUCCESSEN IN BELGIE

Cees van Dongen won zondag 1.1. op het circuit van Beveren-Waes zowel de 50 cc als de 250 cc race. Ook andere landgenoten waren succesvol, zoals uit de uit­slagen blijkt, namelijk:

1. C. van Dongen 21.20,2 (gem. 75,9 km/u)
2. Hoogeveen (Ned.) 21.34,6
3. Ha­nick
4. P. Kemperman (Ned.)
5. Hamptine
6. Del­haise
7. Bogaert
8. H. Meyer (Ned.).

Nr 58 Luc Foekema Nr 22 Herman Meijer

Stuivertje wisselen

Luc - Herman en Jan Bruins

125cc Nationaal

Even een rookgordijn leggen.

De Honda heeft last van lekkende klepgeleiders.

Op het 1990 meter lange stratencircuit van het voor­uitstrevende badplaatsje Rockanje, waar niet alleen bui.- gemeester J. Spaans, maar ook de inwoners fervente motorsportliefhebbers zijn, vond afgelopen zaterdag de opening van het wegraceseizoen 1966 plaats met races in de 50 en 125 cc klasse. Het' weer hield zich uitstekend en in combinatie met de over het algemeen spannende wedstrijden, waarin weer alle ronderecords herhaalde­lijk aan stukken werden gereden, menen wij dit race­festijn zonder meer geslaagd te mogen noemen. De ver­beteringen aan het circuit, waarover wij in MOTOR no. 18 reeds het een en ander vertelden, wierpen reeds in de training hun vruchten af, want het was de Ducati rijder M. Rijkhoff die het absolute ronderecord van Cees van Dongen (gevestigd met de 50 cc fabrieks Kreidler) van vorig jaar met 1,9 seconde wist te verbeteren. De 125 cc Duca ti met desmodrotnische kleppenaandrij ving (waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen) bleek echter in de loop van de middag tot grotere presta­ties in staat, want Rijkhoff draaide in één der manches van de 125 cc klasse een allersnelste tijd van 1 min. 23.1 sec.,
hetgeen neerkomt op 86.209 km/uur, waarmee het ronderecord ruim 4 kin scherper werd gesteld. Ook de winnaar van de 50 cc, J. de Vries uit St. Jac. Parochie, wist met een snelste ronde van 1 min. 27.5 sec. heel dicht in de buurt van het oude baanrecord te komen. Slechts 0,3 seconde scheidde hem van het oude record van de Rotterdammer Van Dongen, die tot 82,063 km/uur kwam.
Vanwege liet grote aantal inschrijvingen werd de 50 cc klasse verreden in drie series en een finale. Van elke serie kwamen de zeven snelsten in aanmerking voor een plaats in de eindstrijd en de bijna 20 deelnemers in iedere serie gaven zich dan ook tot het uiterste om in de voorste regionen te eindigen.
In de eerste serie gingen L. Foekema en H. Meyer als eersten van start, op de hielen gevolgd door H. S. Elzin­ga, J. Bruins en G. B. Maatkamp. Daarachter volgde vrij dicht opéén de rest van de meute. In de tweede ronde wist Meyer de leiding over te nemen en tot twee ronden voor het eind zag het er naar uit, dat hij deze serie ook zou gaan winnen.
Kopfoto: In de finale van de 50 ce lag het veld na één ronde nog dicht bijeen. V.r.n.l.: R. Bron, G. B. Maatkamp, E. J. H. Loers, J. G. A. G. Schurgers, A. Toersen, Kemperman en. iJpelaar. Hier­onder: J. L. van Leeuwen in actie en rechts de klassewinnaar J. de Vries
Vanuit vierde positie kwam de Kreidler rijder J. Bruins echter onweerstaanbaar naar voren om tenslotte deze eerste serie op zijn naam te schrijven.
H. Meyer wist zich op de tweede plaats te handhaven en M. van Aken, die prachtig van de achtste plaats naar voren was gekomen, veroverde in de laatste ronde de derde plaats voor G. B. Maatkamp, die vierde werd. Een eervolle vermelding verdient ook de prachtige inhaal­race van M. Mijwaart, wiens eigenbouw Jamathi niet van start wilde. In de zevende ronde had hij zich evenwel al van de 20ste tot de 4e plaats opgewerkt, toen het pech duiveltje voor de tweede maal roet in het eten gooide.
Bij de start van de tweede serie legde J. de Vries direct zijn kaarten op tafel door van start tot finish aan de leiding te gaan. De tweede plaats werd na een hard gevecht opgeëist door R. Bron, die zijn Royal Nord van de zesde plaats steeds verder naar voren wist te bren­gen. J. Groenenboom, R. IJpelaar en J. P. F. Zoombelt bleken op den duur niet tegen dit geweld opgewassen en moesten uiteindelijk genoegen nemen met respectie­velijk de derde, de vijfde en de vierde plaats.
In de derde serie was de Honda van J. L. van Leeu­wen oppermachtig en van start tot finish ging hij aan de kop van het veld. Uitstekende stuurmanskwaliteiten en bochtentechniek demonstreerde ook Pierre Kemper­man, R. Post, A. Toersen, J. Meyer en J. G. A. G. Schur­gers, die de gehele race niet ver bij elkaar uit de buurt waren.
De finale van de 50 cc gaf helaas aan de kop minder spanning dan verwacht werd. J. de Vries wist al vrij spoedig een enorme voorsprong op te bouwen, daarach-, ter volgden met onderling vrij grote afstanden de twee­de, derde en vierde man, namelijk H. Meyer, J. L. van Leeuwen en R. Post. De gevechten in de middenmoot waren er echter des te mooier om. Kemperman, Bruins, Schurgers, Toersen en Bron hadden het verschrikkelijk met elkaar aan de stok en de allerlaatste toeren, die er uit de machientjes te halen waren. werden daarbij be­nut. Door uitvallen van Kemperman wist Bruins zich in de vijfde ronde op de vijfde plaats te nestelen, terwijl Schurgers er in slaagde de zesde plaats veilig te stellen voor zijn belagers. Behalve de eindoverwinning schreef De Vries ook de snelste ronde op zijn naam met een gemiddelde van 81.885 km/uur.
De opkomst in de 125 cc klasse was enigszins teleur­stellend. Vanwege het geringe aantal deelnemers werd deze wedstrijd verreden in drie manches inplaats van de oorspronkelijke geplande series en een finale. Grote kanshebber was M. Rijkhoff, die in de training veruit de snelste tijd liet noteren. Het was echter H. Mos die als eerste van start af ging, gevolgd door J. Kotte, H. Alke­ma, H. J. Bastiaan en pas op de vijfde plaats Rijkhoff.
In de derde ronde had de laatste zich evenwel reeds op weten te werken naar de tweede plaats en het begon er enkele ronden heel benauwd voor de koploper uit te zien, totdat Rijkhoff plotseling „zonder vonkjes" kwam te staan. H. Meyer was inmiddels vanuit de achterhoede sterk naar voren gekomen en in het daarop volgende gevecht om de leiding maakte H. Mos eventjes een slip­pertje, waarbij ook nog enkele andere rijders betrokken. raakten. H. Alkema wist hier echter goed van te pro­fiteren door de kop over te nemen, echter niet voor lang, want in de laatste ronde werd hij nog gepasseerd door H. Meyer. De onfortuinlijke Mos werd derde, terwijl achter hem Viscaal en Van de Burg de volgende plaatsen opeisten.
De tweede manche gaf een vrij regelmatig strijdver­loop te zien. Met een straatlengte voorsprong kwam Rijkhoff na de eerste ronde door en al spoedig bleek, dat er tegen dit Ducati geweld niet veel uit te richten viel. Slechts zes rijders wisten in dezelfde ronde te eindigen. Zeer constant rijdend werden H. Meyer, H. Mos en H. J. Bastiaan respectievelijk tweede, derde en vierde. Na een rondenlang gevecht met F. L. van de Burg wist Ressewij beslag te leggen op de vijfde plaats.
In de derde manche was het weer Rijkhoff die met groot machtsvertoon de zege greep, waarbij slechts vier mededingers in dezelfde ronde wisten te blijven. H. Mos wist ditmaal zijn Bultaco op de tweede plaats binnen te brengen, dank zij het uitvallen van Meyer, die daar­mee tevens zijn kansen op de eindoverwinning verloren zag gaan. De uit Assen afkomstige Mos werd nu eerste in het eindklassement,. terwijl H. Bastiaan en Van de Burg, op de beide overige ereplaatsen beslag legden.
                                                                   J. C. V.
50 cc nationaal:

1. H. Meyer, Laren, Kreidler, tijd 15 min. 41.1 sec.;
2. J. L. van Leeuwen, Leidschendam, Honda, tijd 15 min. 58.3 sec.
3. J. A. G. Schurgers, Haarlem, Kreidier
4. J. P. F. Zoombelt, Oldebroek, Sachs
5. J. Groenenboom, Oud-Beijerland, Kreidler
6. R. J. IJpelaar, Amsterdam, DWK
7. G. B. Maatkamp, Westen­dorp, Kreidler
125 cc nationaal:

  1. H. Mos, Assen, Bultaco, 70 punten
  2. H. J. Bastiaan, Haarlem, Bultaco, 64 p
  3. F. L. van de Burg, Leidschen­dam, Honda, 62 p.
  4. C. T. Stoffels, Deventer, Honda, 53 p.
  5. L. Zwerus, Zwolle, Mondial, 50 p. (26 ronden)
  6. M. Rijkhoff, Krom­menie, Ducati, 50 p. (20 ronden)
  7. H. Meyer, Laren, Honda, 49 p.
  8. H. Alkema, Amsterdam, Bultaco, 47 p.
  9. J. C. Brons, Amster­dam, Ducati, 39 p.
10. W. Rossewij, Utrecht, NSU, 35 p.
11. F. van Kuilenburg, Utrecht, M.V. Agusta, 34 p.
12. H. G. J. Viscaal, Al­melo, Honda, 22 p.
13. T. Looyenga, Wolvega, Ducati, 18 p.
14. A. K. H. Gering, Utrecht, NSU, 18 p.

Snelste ronde: M. Rijkhoff, 1 min. 23.1 sec. = 86.209 km/uur,

                                              LAREN
Meijer reed-goed in Rockanje.
In Rockanje zijn vorige week za­terdag motorraces gehouden in de klassen 50 en 125 CC. De wedstrij­den telden mee voor het kampioen­schap van Nederland. Herman Meijer uit Laren kwam in beide klassen uit. Met zijn Kreidler bezette hij in de finale van de 50 cc de tweede plaats. De wedstrijd ging over tien ronden van bijna 2 km. Meijer maakte een tijd van 15 min. 41,1 sec. Winnaar werd J. de Vries uit St. Jacobaparochie in 15.19.9.

In de 125 cc reed Meijer met Honda. Hij had zich in de derde manche tot de tweede plaats opge­werkt en stond op dat moment eerste in het, algemeen klasse­ment. Hij werd echter door een val uitgeschakeld en eindigde tenslotte als zevende.
 50 cc internationaal:

  1. J. de Vries, St. Jac. Parochie, Kreidler, tijd 15 min. 19.9 sec.
  2. J. L. van Leeuwen, Leidschendam, Honda, tijd 15 min. 58.3 sec.
  3. R. Post, Enschede, Kreidler
  4. J. Bruins, Deventer, Kreidler
  5. A. Toersen, Staphorst, Kreidler
  6. R. Bron, Amsterdam, Royal Nord
  7. J. Groenenboom, Oud-Beijerland, Kreidler
  8. E. J. H. Loers, Den Haag, Flandria
  9. G. Zegs­waard, Naaldwijk, Sachs
10. M. van Aken, Den Helder, Kreidler
11. J. Roos, Maurik, Kreidler
12. J. J. Meyer, Poortugaal, Derbi

Snelste ronde J. de Vries: 1 min. 27.5 sec. 81.885 km/uur.

Roelf Post wilde graag een lift


21e MAAL TUBBERGEN EN WEER MACGTIG MOOI!In de 50 cc klasse werd weer eens bewezen, dat vele kleintjes een grote (race) vormen. Maar liefst 44 deel­nemers snerpten in deze klasse van start. De tiendui­zenden toeschouwers konden al spoedig genieten van keiharde gevechten, niet alleen aan de kop maar ook in de middenmoot. Van Dongen kwam na de eerste ronde op kop door, op de hielen gevolgd door Mijwaart op zijn eigenbouw Jamathi en de Kreidler-coureurs H. Meijer, A. Toersen en J. de Vries. Op de zesde plaats kwam de Honda van J. L. van Leeuwen. Hoewel Van Dongen er verschrikkelijk hard aan trok en zelfs de snelste ronde­tijd draaide met een gemiddelde van 115.285 km uur, kon hij toch niet voorkomen dat Toersen hem tot tweemaal toe voorbij ging om tenslotte zelfs de eindoverwinning in de wacht te slepen. Meijer legde keurig beslag op de derde plaats, terwijl Mij waart ondanks een af en toe overslaande motor de vierde plaats voor zich opeiste. De Vries werd vijfde en Van Leeuwen zesde.


Internationaal 50 cc:


1. A. Toersen, Kreidler' 113.111 km/uur;

2. C. van Dongen, Kreidler

3. M. Mijwaart, Ja-. mathi

4. J. de Vries, Kreidler   

5. L. A. Harskamp, Jamathi;


Snelste ronde Cees van Dongen, 4 min. 39,7 sec. = 115.285 km/uur.


Nationaal 125 cc:


  1. M. Rijkhoff, Ducati, 120.534 km/uur

  2. H. Mos, Bultaco

  3. F. J. Kostwinder, Honda

  4. J. C. Vermaat, Bultaco

  5. H. Meyer, Honda

  6. H. G. J. Viscaal, Honda

  7. F. van Kuylenberg, M.V. Agusta

  8. B. F. Nijland, NSU

  9. T. Looyenga, Ducati

10. J. Kotte, Honda


Snelste ronde 1W. Rijkhoff, 4 min. 21,6 sec. = 123.261 km/uur.


Nationaal 50 cc:


1. H. Meyer, Kreidler

2. J. L. van Leeuwen; Honda

3. G. B. Maatkamp, Kreidler

4. L. Foukema, Kreidler

5. J. G. A. G. Schurgers, Kreidler

6. R. J Ijpelaar,  DKW

7. P. J. Plompen, Kreidler

8. M. Nieuwdam, Honda


Nog steeds lekkende geleiders

                                  Herman Meyer verbetert ronderecord


Op de zondag in Etten (N.Br.) gehouden wegraces om het nationa­le kampioenschap van Nederland behaalde Herman Meijer weer mooie successes. Het ronderecord van de 50 c klasse junioren dat voor dit circuit sinds 14 juni 1964 op zijn naam stond met 3 min. 51 sec. (gem. snelheid 93.52 km) ver­beterde hij maar liefst met 28 sec. Hij bracht het nu op 3 min. 23 sec. (gem. snelheid 106.43 km).

Na 3. wedstrijden, n.l. 14 mei Roc­kanje, 30 mei Tubbergen en 19 juni in Etten staat Meijer met 60 punters hoog aan de top voor het nationals kampioenschap 50 cc junioren, ge volgd, door J. L. van Leeuwen met 53. pnt. Ziet Meijer op 9 juh - a. s. in Oldebroek weer kans als eerste te finishers dan is hij zeker van de titel.

In de 125 cc klasse waaraan Meijer ook deelnam kreeg hij met mo­torstoring te kampen. In het begin van de races lag hij op de 4de plaats maar door een storing zakte hij terug en finishte tenslotte als tiende.


. Uitslag 50 cc finale: 1. M. Mijwaart Nederhorst-Berg op Jamathi senior, 2 A. Toersen Den Hulst op Kreidler senior, 3 H. Meijer Laren Gld. op Kreidler junior, 4 P. Lode­wijkx Nederhorst-Berg op Jamathi junior, 5 P. Kemperman Rotterdam op Itorn senior.

Een zeer talrijk publiek omzoom­de afgelopen zondag het 6002 meter lange stratencircuit in de gemeente Etten-Leur, waar naast dit mooie circuit ook de nodige andere sport­accommodaties te vinden zijn. On­danks enkele hoosbuien kon het publiek genieten van zeer spannen­de wedstrijden en de gemaakte rondetijden logen er dan ook niet om. Ten opzichte van vorig jaar lagen de race-gemiddelden in het algemeen zelfs gunstiger, en dat on­danks de handicap van een door regen glad geworden wegdek. Hal­verwege deze prachtige race-mid­dag klaarde het weer gelukkig op, terwijl ook het circuit vrij snel op­droogde.
Vanwege het grote aantal in­schrijvingen werd de 50 cc klasse verreden in twee series en een finale. In de eerste serie kwam Meyer op een keurige eerste plaats door, op een tiental meters gevolgd door Toersen en De. Vries. Van Don­gen lag aanvankelijk vierde, maar bij het ingaan van de tweede ronde begon er kennelijk iets te haperen aan zijn machine, want even later zagen wij de Rotterdammer in het rennerskwartier verdwijnen. Maat­ kamp en Kemperman schoven daardoor een plaatsje naar voren. In de laatste ronde moest de dapper strijdende Meyer zijn rivaal Toer­sen op de ex-fabrieks Kreidler voor­bij laten gaan, De Vries werd derde en Kemperman vierde.
In de tweede serie van de 50 cc reed M. Mijwaart op zijn zeer snelle eigenbouw Jamathi onbedreigd naar de zege. Zijn stalgenoot P. Lode­wijkx, die aanvankelijk in derde positie lag, wist in de tweede ronde J. Bruins van de tweede plaats te verdringen, zodat deze serie wel bijzonder succesvol voor de Jama­thi-rijders eindigde. Omdat slechts de vijftien snelsten uit iedere serie in de finale mochten uitkomen, werd er ook in de achterste gelede­ren bijzonder fel gestreden. P. J. Plompen en D. F. Beek wisten zich keurig vanuit de achterhoede op te werken en zich nog juist te plaat­sen voor de finale.
De grote kanshebbers in de finale waren Mijwaart, Toersen, De Vries en Meyer. Bij de eerste doorkomst had zich reeds een kopgroepje ge­formeerd van voornoemde „snelle" jongens, met uitzondering van De Vries, die met een overslaande ma­ chine te kampen had. Toersen wist twee ronden lang de leiding in han­den te houden, maar in de derde ronde gaf Mij waart zijn Jamathi ken­nelijk pas goed de sporen, want bij het uitkomen van de haakse bocht vlak voor de start bleek de Jamathi duidelijk sneller te zijn dan de ex-fabrieks Kreidler. Meyer wist aan­vankelijk het geweld aan de kop goed te volgen, hoewel hij in de laatste ronden iets terrein prijs moest geven. Op vrij grote afstand volgde. Lodewijkx op een veilige vierde plaats, die hij twee ronden voor het eind verloren zag gaan door machinepech. Kemperman pro­fiteerde hiervan en wist beslag te leggen op de vierde plaats.
Internationaal 50 cc:

1. M. Mijwaart. Jamathi, race-gemiddelde- 104.020 km/uur: 2. A. Toersen, Kreidler  
3. P. Kemperman, Itorn  
4. A. van Exel, X-16
5. J. Bruins, Kreidler

Snelste ronde M. Mijwaart, 3 min. 23 sec. = 106.430 km/uur.
Nationaal 125 cc:

  1. M. Rijkhoff, Ducati, race-gemiddelde 111 430 km/uur;
  2. A. J. Zandee, Bultaco
  3. 3. C. van Rijswijk, Bultáco
  4. J. C. Vermaat, BUltaco
  5. F. J. Kostwinder, Honda
  6. H. Alkema, Bultaco
  7. H. G J. Viscaal, Honda
  8. F. van Kuilenburg, M.V.
  9. H. J. Bastiaan,. Bultaco
10. H. Meyer, Honda

Snelste ronde M. Rijkhoff, 3 min. 07 sec. = 115.540 km/uur.
M. Mijwaart blijkt niet alleen een kundig con­structeur, maar bovendien een kundig stuurman te zijn.
Strijd om de leiding in de 125 cc: op kop A. J. Zandee, gevolgd door J. C. Vermaat, H. Meyer, II. J. Bastiaan en klassewinnaar M. Rijkhoff
In de finale van de 50 cc veroverde dit drietal een ruime voorsprong op de rest van liet veld. V.r.n.l. A. Toersen, H. Meijer en de uiteindelijke winnaar M. Mijwaart
Nationaal 50 cc:
 
1. H. Meyer, Kreidler
2. L. Foekema, Kreidler
3. R. J. IJpelaar, DKW
4. J. Schurgers, Kreidler
5. G. B. Maatkamp, Kreidler
6. J. L. van Leeuwen, Honda
7. H. Mos, Tohatsu
8. M. Nieuwdam, Honda
1966 - 2. 1965. #top
   Nr.6 Herman op Honda 125cc Rokanje.

   Nr.7 Adrie Zandee.
Starten kon hij wel!
Tubbergen 1966 50cc Mijwaart-Meijer-Toersen        Bedankt Ton voor deze twee mooie plaatjes.
#Starten-kon-hij-wel Duim omhoog Emoticon