Previous (left) Next (right) Back (history)
Het jaar 1971 GP-1.

Start 2.

Nederland, Assen, 26 juni, Hemeyla - Start 50cc - Start 1.

27

Nr. 27 - Herman.

Klasse 50 cc.  Startvolgorde:

" OMEGA SPORTTIJD METING "

====================


        Persbericht No. 26

Grote Prijs van Nederland der K.N.M.V. - Match T.T. - Internationale motor- en zijspanraces

Telefoon 0592042000. Postrekening 924648 Bankrelatie: AmRo Bank N.V. - Assen

„Stichting Circuit van Drenthe”

           

                T.T. Bureau - Assen

Ton Kooyman gaf mij een hint.

Ton Kooyman, schreef - Herman Nr. 27 - het apparaat had het één ronde langer moeten doen, was je derde geweest.

Naarmate de starttijd van de opningsrace, die van de 50 cc, naderde, werd bezorgder naar de steeds dich­ter trekkende lucht gekeken, die weinig goeds voorspelde. Maar toen het licht van de startinstallatie op groen sprong en het veld van ranke machientjes en lichtgewicht rijders vertrok voor de strijd, was het nog droog.

Rudolf Kunz, de snelle Duitser die met zijn zelf getunede Kreidler in de twee voorgaande races een 2e en 3e plaats veroverde, was na moeilijkheden tijdens de training een non-starter. Aalt Toersen had de 1970 Jamathi gepakt, omdat hij de houding op de nieuwe, zeer lage machine te vermoeiend vond. Dat moet eerst nog wennen. Dat was niet alleen jammer van al het hier­aan bestede werk maar daarmede werd ook de snelheidswinst prijs gegeven, bereikt door de ranke en smalle stroomlijn, gratis gebouwd door Polyesterbedrijf Pronk & Mooy in Tuitjenhorn.

De schrik van vrijdag, veroorzaakt door een val van De Vries en Schur­gens samen, was tot bedaren geko­men toen bleek dat mannen èn machines de duikeling schadevrij


doorstaan hadden en vol vertrouwen zat het legioen langs het circuit in afwachting van de komende gebeur­tenissen, al was er even een domper toen de luidsprekers vertelden, dat De Vries ondanks zijn gunstige po­sitie bij de start niet zo best was weggekomen. Maar had hij niet de snelste trainingstijd gemaakt en zou hij dus niet gauw even concurrent Nieto in diens kladden pakken?

Spaanse Nederlander Frederico v. d. Hoeven's

Derbi wilde bij de start niet doorbijten, maar eindelijk kwamen dan toch de toeren los en zette hij de achtervolging in.

Jan de Vries deed wat van hem verwacht werd en zat na de le ron­de vóór alle anderen de aan de kop voortsnellende Nieto achterna. Een verrassing daarbij was de 3e plaats van TT-debutant Nico Polane, op zijn beurt gevolgd door Teunis Ra­maker, Aalt Toersen en Jor Schur­gers.

In de Veenslang ging Jan Nieto voorbij, maar de Spanjaard pakte de

kop weer terug en het werd enkele

Kopfoto: Hé, waar blijft Jan? schijnt Nieto (1) al startend te denken. Onderaan links: Na een slechte start werkten de Derbi-rijders v. d. Hoeven (2) en Pares zich gezamenlijk door het midden­veld naar voren. Midden: Jos Schurgers, die tweede werd en rechts winnaar Nieto vóór de start. Daarboven: Ramaker op weg naar een mooie derde plaats.

malen stuivertje wisselen, waarbij een groot overwicht van de Kreid­ler op de Derbi niet tot uiting kwam. Maar 66k Angel Nieto is een beste stuurman en hij voelt zich in Assen uitstekend in zijn element. Vlak achter elkaar en naast elkaar voch­ten ze hun duel totdat in de 3e ron­de bij het Meeuwenmeer De Vries onderuit ging. Op dezelfde plaats waar hij vrijdagmiddag gevallen was. Toèn omdat hij door het los­werken van een waterslang van zijn radiateur water op de band kreeg, nu omdat hij met zijn voet het weg­dek raakte.

Wèg spanning aan de kop, wèg enige kans op een Nederlandse TT overwinning! Wèg ook puntenwinst voor Jan, want de Kreidler ging aan de kant.

Dat bracht Polane op de 2e plaats, kansloos om Nieto te verontrusten, maar onbedreigd door de rest en dat was fraai werk. Schurgers was een paar plaatsen opgeschoven en in­middels was Herman Meijer op zijn eigenbouw Hemeyla naar de voor­ste gelederen opgerukt.

In zijn gevecht met De Vries had Nieto een ronde van 3.41,5 gedraaid, (= 125,2 km/u), wat de snelste ron­de van de dag zou blijven en een verbetering van zijn eigen record van verleden jaar met 1,4 sec. bete­kent.

V. d. Hoeven op een fabrieks-Der­bi die als laatste vertrokkèn was, had zich snel door de achterhoede weten te werken, was in zijn opmars gestuit op stalgenoot Pares, die ook al langzaam van start gegaan was en dit tweetal was een duel begon­nen, waarbij de Spanjaard het blijk­baar niet kon verkroppen, dat zijn importlandgenoot hem zou ver­slaan. Maar dat gebeurde deze keer toch ook weer. Maar voor het zover was, gschiedden er nog nare dingen. Comu verdween door een val en wat later kwam ook Aalt Toersen niet meer voor als slachtoffer van een der vele valpartijen, die onder de Nederlanders woedden. Het was imiddels gaan regenen, niet hard, maar toch voldoende om het wedek wat minder stroef te maken.

Nieto, die op fluweel zat, had zijn tempo iets verlaagd, maar vergroot­te toch de afstand tussen hem en Polane, nog altijd op de 2e plaats, maar halverwege toch met de be­dreiging van de oprukkende Schur­gers in de rug. Tot een confrontatie kwam het echter niet, want Pola­ne ... viel in de 6e ronde en dat was wel heel erg jammer na zijn bijzon­der goede prestatie tot dân. Het wat slordig omspringen met schuivers door de Nederlanders had gelukkig geen gevolgen van verwondingen. Het was alleen triest om het om zeep brengen van hun kans.

Stand na de 6e ronde: Nieto -Schurgers en zowaar Meijer als 3e met daarachter Ramaker en Jan Bruins. Mooie prestatie van Meijer dus, die echter ook al niet kon wor­den afgerond, zij het bij hem niet door een val, maar door pech aan de motor in de voorlaatste ronde. Meijer kwam „steppend" tot aan de fnishlijn, wachtend op het afvlaggen van Nieto zodat hij nog (als 12e) gklasseerd werd.

In de zesde ronde was Pares zijn stalgenoot v. d. Hoeven gepasseerd, maar deze sloeg weer terug en in hun duel kwamen ze dicht achter Bruins, voor wie de finishvlag goed op tijd kwam om zijn 4e plaats vei­lig te stellen, want de stormloop van de snellere Derbi's had hij niet nog een ronde kunnen doorstaan.

                                                                                             H. H.

Geen Nederlandse overwinning in Assen. Iets waarvan vroeger niemand zou hebben durven dromen, maar waar nu iedereen op hoopt, sinds die twee Nederlandse ploegen zo grandioos de 50 cc-klasse beheersen. Weer was het alleen die ene Spanjaard die de Hollanders een lesje kwam lezen en 'of we het nu leuk vinden of niet, dat moet toch wel een bijzonder manneke zijn. Maar er kwam compensatie genoeg! Daarvoor zorgde Theo Bult op zijn Yamsels met een tweede en een derde plaats, magniefiek rijdend en van grote internationale klasse. En als klap op de vuurpijl dan die tweede plaats van Rob Bron, voorafgegaan door drie ronden 500 cc met de Amsterdammer aan de leiding! Er was wat regen, zo hier en daar, er waren mensen die duidelijk de grandeur van vroeger met de vele renstallen misten, maar bij elkaar toch weer een 1T om met plezier aan terug te denken.

Foto's Jan Heese


Reportage Gerhard Klomps

beentjes van de vloer!

Vier Nederlanders bij de eerste tien, dat mag dan een ongelooflijk mooi resultaat zijn in elke klasse, maar in de 50 cc wijst het op een debâcle. En dat werd helaas deze openingsrace van de 1971 Asser TT. Het begon mooi genoeg, Jan de Vries een wat moeizame start onmiddellijk z6 goed makend dat hij al in de eerste ronde met leider Nieto in de clinch kon en hem zelfs passeerde. Maar toen die voet van Jan die onverwacht de weg raakte en de Kreidler uit balans bracht.

Tweede-Kreidlerman Jos Schurgers was nog niet bij de hand, maar Van Veen's nieuwe man Nico Polane gaf Nieto weinig rust.

Schurgers kwam er aan, langs de voortreffe­lijk gestarte Teunis Ramaker en gevolgd door Jan Bruins en Herman Meyer, kortom een hele Nederlandse vloedgolf. Pas de elf­de man was weer een buitenlander. Daar­tussen Aalt Toersen en Leo Commu op de Jamathi's, maar wederom was dit merk geen geluk beschoren. Beiden stapten er ongewild af.  En dat deed tenslotte ook Nico Polane, maar in dit geval door een vastloper juist voor de kniebocht, waardoor zijn prachtige tweede plaats naar de mooi opgeklommen Schurgers ging. En nog zo'n blow. Een ronde later was het Herman Meyer op zijn ongelooflijk snelle eigenbouw Hemeyla, opgeklommen naar de der­de plaats, om dan twee ronden voor het eind met zwijgende motor voor het eind met zwijgende motor naar de finish te rol­len. Maar toch WK-punten voor een Hemeyla. Daarvoor zorgde op knappe wijze Ton Kooyman. Maar het waren na Jos Schurgers op de Van Veen Kreidler, vooral Teunis Ramaker en Jan Bruins, die op pri­vé-Kreidlers met hun derde en vierde plaats kwamen onderstrepen hoe sterk Nederland ook in de privésector in deze klasse is. Zelfs de andere Derbi-rijders kwamen er niet aan te pas. Niettemin een race die niet werd wat praktisch iedereen er van had verwacht en gehoopt.

Dat sterke verhaal van die rijder die zo plat door de bochten ging, dat hij met z'n oren over de baan ging, hebben we altijd wel wat In twijfel getrokken. Maar de stijl die Nico Polane hier demonstreert op de derde Van Veen-Kreidler is toch ook wel opmerkelijk! Hoe jammer dat die vastloper hem van een zeker lijkende tweede plaats beroofde, zo­als nog geen ronde later ditzelfde wrede lot de sterk opgeklommen Herman Meyer zou treffen. Maar die hield aan zijn TT-presta­ties In elk geval een mooie aanbieding van Jamathi over!

Spa 50cc  04 - 07 - 1971  66. Herman Meijer.

1971-GP-2. 1971. #top

Maar niet alleen op de piste, ook kwam het Jamathi team vaak in de racekeuken van Herman, in het Gelderse laren, maar ook andersom, dat Herman in de racekeuken van Jamathi kwam.
Best wel uniek, van deze top 50cc tuners.

België, Spa-Francorchamps, 4 juli, Jamathi

Het was in 1971, dat Herman Meijer, met zijn Hemeyla, ging deelnemen aan de GP van Franchorchamp, waar natuurlijk ook het Jamathi team was, op een gegeven moment kwam Jan Thiel bij Herman, en ventileerde, dat hij de Jamathi, maar niet goed aan het lopen kreeg, d.w.z hij kwam niet aan het toptoerental, op de mooie maar moeilijke piste aldaar, en vroeg, of Herman niet eens met deze motor wilde gaan trainen, nou dat was voor Herman geen probleem, en zoals een goede tuner coureur betaamt, kwam hij naar enkele ronden binnen, en deed hij zijn bevindingen aan Jan Thiel, oftewel de tandwielverhoudingen, v/d laatste versnellingen klopten niet, nadat dit verandert was, ging de Jamathi als vergif, en als dank voor bewezen diensten, heeft Herman voor de rest van het seizoen, ook het Jamathi zitje bemandt, en was hij en Jan Thiel o.a een onafscheidelijk kopppel, wat o.a resulteerde, in een prachtige tweede plaats in Brno.

aan de rechterkant, gemonteerd. Het betrof hier een speciaal ontwik­kelde aluminium Koni schokbreker. De achtervork was excentrisch gela­gerd. Het rijwielgedeelte werd gecompleteerd met een ingekorte Mar­zocchi voorvork, Fontana rem, polyester tank, zitje en een zeer snelle met behulp van Fokker aerodynamici ontworpen stroomlijn. Het hele machientje woog exact het minimaal toegestane gewicht van 55 kg. Het vermogén was ongeveer 17 pk bij 16.000 toeren per minuut.

Aalt bereed deze machine voor het eerst tijdens de T.T. training. In de wedstrijd had hij liever het oude frame, omdat de zitpositie hem nog niet beviel. De T.T. van 1971 was niet zo bar succesvol voor Jamathi. Zowel Aalt als Leo vielen van hun fiets.

Na de T.T. nam Herman Meijer de plaats van Leo Commu in. Aalt reed de nieuwe Jamathi in de G.P. van België naar een vierde plaats. Tijdens de machinekeuring deed zich omtrent de '71-er Jamathi nog een leuk voor­val voor. De machine werd eerst niet tot de training toegelaten, omdat er maar één veerelement gemonteerd was. De Belgische official dacht, dat de tweede vergeten was! Nadat er uitgelegd was, dat de achtervork hiervoor speciaal was geconstrueerd, mocht de machine de baan op. Herman Meijer sloot zijn Jamathi debuut met een zesde plaats af. Grote successen bleven uit en het Jamathi project zou volgens de firma Bruinsma te veel geld gaan kosten.

Nieuwbakken Jamathicoureur Her­man Meyer in Francorchamps in ge­sprek met Jan Thiel.

Invaller Cees van Dongen veroverde op de Sachsenring een goede vijfde plaats voor Jamathi.


Op de Sachsenring viel Aalt in de training voor de 125 cc klasse. Hierdoor kon hij niet starten en Cees van Dongen kon zo weer eens een Jamathi berijden. Herman Meijer reed de nieuwe fiets naar een vierde plaats en Cees werd na weinig getraind te hebben vijfde. Hierna ging men gelijk naar Brno. Jamathi had hier al heel wat succes gehad. Daar leek het in de training niet erg op. Herman viel in de training en het frame van de '71-er kon voorlopig worden afgeschre­ven. Zo stijf als hij was, maar achter de door Kreidler „gehuurde" Barry Sheene werd hij op een oud frame met nieuwe motor tweede. Aalt viel uit, omdat er een stuk van de cilinderbus afbrak.


         de eerste titel voor jamathi en weer op eigen benen


Op 25 juli 1971 reden Herman Meijer en Aalt Toersen zich per Jamathi respectievelijk naar een vijfde en zevende plaats in de Grote Prijs van Zweden te Anderstorp. Niet zulke denderende resultaten, maar toch blijft Een door een val in de training erg stijf geworden Herman Meyer ging toch als tweede over de finish te BRNO.

de 25 Ste juli 1971 een belangrijke datum in de Jamathi historie. Op het circuit van Zandvoort behaalde Theo Timmer in 1971 zijn vijfde nationale overwinning en dat betekende, dat hij met de '68-er Jamathi nationaal Nederlands kampioen was geworden.

Eind juli nemen Jan Thiel, Martin Mijwaart en ook Theo Timmer ontslag bij de firma Joh. G. Bruinsma. Na een hoopvol begin, eind 1968, was het voor hun een desillusie geworden. Aalt Toersen besloot om met racen te stoppen.

Jan en Martin vonden een nieuwe werkgever, maar helaas niet in de race branche. Ze besloten om toch maar te proberen door te gaan met hun ideaal: Jamathi. Een nieuwe werkplaats werd bij metaalgieterij Fokkema in Breukelen gevonden. Jan ging samen met Theo, in diens gammele Volkswagenbusje, nog naar de Grand Prix's van Italië en Spanje, waar Leo Commu en Herman Meijer met de Jamathi's nog behoorlijke resulta­ten haalden. Met een derde plaats in Madrid stelde Herman, ondanks het feit dat hij maar zes keer op een Jamathi uit kwam, zijn vierde plaats in het wereldkampioenschap veilig. Jan de Vries werd met Van Veen Kreidler wereldkampioen 50 cc.

Een door een val in de training erg stijf geworden Herman Meyer ging toch als tweede over de finish te BRNO.


                   Jan de Vries en Jos Schurgers in de hairpin bij La Sourc voor concurrent Angel Nieto.


In Francorchamps bewezen de Oranjerijders opnieuw, dat Neder­land rijders heeft, die tot de wereld­top gerekend mogen worden. Jan de Vries en Jos Schurgers verwezen wereldkampioen Angel Nieto ge­zamenlijk naar de derde plaats in een adembenemende 50 cc race, waarin ook de overige Nederlanders een voorname rol speelden. Aalt Toersen stuurde de nieuwe Jamathi naar een vierde plaats, Nico Polane greep de vijfde plaats, terwijl de nieuwe man bij Jamathi, Herman Meyer, de 1970 Jamathi binnen bracht op een hard bevochten zesde plaats.

50 cc: Jan en Jos, een paar apart!

In de 50 cc speelden Jan de Vries en Jos Schurgers het spel zeer tactisch. Hoewel Jan in de training bijna 6 seconden sneller was ge­weest dan Nieto, vertrouwde men het rappe Spanjaardje toch niet erg. In geen geval kans geven tot slip­streamen, luidde de consignes en met die opdracht gingen Jan en Jos, evenals in Assen bijgestaan door Nico Polane (nu op de 1971 ma­chine), van start. Nieto begon prompt te slipstreamen, waarbij hij het wiel van Schurgers koos. Jan maakte van deze kans gebruik om in de tweede ronde ruim te passeren en toen Jos daarop onmiddellijk tempo verminderde door bij circa 170 km/uur even achter de stroom­lijn vandaan te komen, kon hij een beslissende voorsprong nemen. Op het dalende gedeelte naar Stavelot liep de toerenteller naar 17.000 omw./min., ofwel een topsnelheid van 181 km/uur! En Jan en Jos hadden er echt geen 75 cc cilinders op staan, hoewel de Derbi-leiding wel een protest indiende, niet tegen de cilinderinhoud, maar tegen het vermeende gebruik van methanol in de benzine. Dat zelfde kunstje flik­ten de Derbi-mensen trouwens bij Barry Sheene in de 125 cc klasse, ondanks het feit, dat Nieto al vroeg in de race was uitgevallen. De pro­testwoede van Derbi dateert niet van vandaag of gisteren, want toen Paul Lodewijkx in 1968 de Derbi's op Francorchamps versloeg moest de Jamathi onmiddellijk open.


Toen het gat eenmaal gevallen was liep Jan verder weg, want de Van Veen Kreidlers waren op Fran­corchamps een tikkeltje sneller. Dat demonstreerde Jos trouwens duide­lijk, want in de derde ronde zag hij kans de felle Spanjaard los te rij­den, die geen kans meer zag dich­terbij te komen.


Hoewel Aalt Toersen de nieuwe Jamathi naar een vierde plaats stuurde, stonden de gezichten in het Jamathi kamp na afloop toch be­drukt, want opnieuw bleek Aalt niet bij de kop te kunnen komen. Her­man Meyer, aan wie Jan Thiel en Martien Mijwaart een grote steun hebben vanwege zijn technische vaardigheid, bracht de duidelijk langzamer 1970 binnen op een verdienstelijke zesde plaats.


Hierboven De verrassing van Francorchamps,

Herman Mey­er op Jamathi.Links Jan de Vries tij­dens zijn triomfale rit.

Uitbundige vreugde bij Jan de Vries en de duizenden Nederlanders tijdens de 50 cc-huldiging.


Kon het na alle Nederlandse successen van Assen in Francor­champs nog mooier? Het grote legioen dat bij Eijsden de grens was overgetrokken hoopte natuurlijk van wel. Met name wat betreft de 50 cc-klasse. De trainingsresultaten waren hoopvol. Nieto wist dat hij het op dit circuit wel eens van slipstreamen zou moeten hebben. Hij pakte dan ook onmiddellijk het wieltje van de als koploper vertrokken Jos Schurgers. Die liet de Spanjaard maar begaan en trok er flink aan, onderhand zo manoeuvrerend dat Jan de Vries gelegenheid zou krijgen het tweetal in één run te passeren. Dat lukte fenomenaal en door direct daarop het tempo wat te drukken kreeg Jos het voor elkaar dat Nieto de aansluiting bij Jan niet meer haalde, toen hij eenmaal in de gaten kreeg welk kunstje die Hollanders hem nu weer hadden geleverd. Protest, riepen de Derbi-mensen. Nu eens niet tegen de cilinderinhoud. Daar hadden ze vroeger bij Jamathi al eens een verschutting mee gehaald. Nee, de Van Veen-Kreidlers zouden niet de juiste brand­stof in de tank hebben gehad. Het klopte in zoverre dat ze ándere benzine hadden dan de Derbi's, maar in Francorchamps kan men bij twee maatschappijen ravitailleren en toen het bij de ene pomp wat druk was gingen de Kreidlers naar de andere. Natuurlijk wees onderzoek uit, dat er niets aan de hand was. Ditmaal nog geen Jamathi bij de allervoorsten, maar met een vierde plaats voor Aalt Toersen en een prachtig debuut van Herman Meyer (zesde) glans­de er toch weer hoop.
Ton Kooyman vond deze nog - TT Assen 1971 - 27. Herman Meijer & 23.Nico Polane

Herman Meijer van een derde plaats met motorpech steppend naar de twaalfde plaats, Nico Polane van de tweede plaats naar niets.
1971.

TT Assen 1971 50cc 27 Herman Meijer - 30 Ton Kooyman - start 3.

27

#TT-Assen-1971-50cc-27-Herman-Meijer-30-Ton-Kooyman