Previous (left) Next (right) Back (history)
Het jaar 1971.
De eerste wegrace van het seizoen zit er weer op. Een nuchtere con­statering die geheel past bij de sfeer in Heeswijk die in tegenstelling tot verleden jaar minder swingend was. Toen vele duels en „laatste bocht beslissingen", nu beduidend snellere rondetijden maar minder spectacu­laire verwikkelingen. Desalniettemin vlotte, kleurige races, met vele uit­stekende individuele prestaties op gemiddeld genomen eveneens uitste­kend en keurig verzorgd racemate­riaal. Maar de opwinding en golven van enthousiasme die je soms met de snelheid van de topcoureurs door de rijen toeschouwers ziet gaan, ont­braken; het publiek verkilde en lang voor het einde van de wedstrijden dropen drommen belangstellenden af, hoewel het toch zwart bleef zien van de mensen want er was me een publiek  ongelofelijk
Het behoorlijke aantal nationale rijders noopte de organisatie tot het doen verrijden van series met een finale voor de 50 en de 250 cc klasse, ook al omdat het Wolvenbos circuit nogal kort is. Kort, maar interessant, met haakse, S- en doorknikkende bochten en voor een belangrijk deel van de lengte geheel te overzien.
De series van de 50 cc waren al op zaterdag verreden; op de Faas-zondag werd begonnen met de se­ries van de 250 cc klasse, waarin vooral Jan v. Disseldorp zich in de tweede serie onderscheidde door uiterst scherp sturend zijn Ducati voor alle tweetakten naar de finish te brengen.
De eerste „echte" race was die in de klasse 50 cc internationaal waarin de nieuweling onder de in­ternationalen Nico Polane op een snelle v. Veen Kreidler ongenaak­baar was. Hij nam meteen de lei­ding, voor Teunis Ramaker die wel goed bleef volgen maar geen echte bedrèiging kon vormen. Hij op zijn beurt had weer voorsprong op Henk v. Kessel, wiens machine van het begin af niet 100 % in orde leek en die in de derde ronde al Rikus Foe­kema moest laten gaan die deze derde plaats wist te behouden. v. Kessels machine gaf er in de laatste ronde nog de brui aan, zodat voor de finish Leeflang, Storm en Roos hem nog passeerden.

     KAMPIOENS WEGRACES ASTEN                Pechduivel voor velen sterkste tegenstander!
Snelle trainingstijden in alle klassen hielden een belofte
in voor spannende duels in de eerste kampioensraces, maar helaas ging deze belofte slechts in enkele klassen in vervulling. Het aantal uitvallers was in elke klasse bij­zonder groot en hoewel dit vaak verrassende verwikke­lingen tot gevolg had, kwam dit de spanning in de wedstrijden toch niet ten goede. Op zich waren de klas­sen reeds vrij klein, in het bijzonder de 250, 350 en 500 cc internationaal, wat tot gevolg had, dat de onderlinge af­standen op het 6050 meter lange circuit Oostappen soms wel wat erg groot waren.
Internationaal geweld viel er ook te bewonderen in de 50 cc klasse internationaal, waarin de 1971 Van Veen Kreidler G.P.-racers debuteerden. Geweldig wat het en­thousiaste team onder de bezielende leiding van Kreid­ler importeur Van Veen zelf in de afgelopen wintermaan­den klaar gestoomd heeft! De 1971 Kreidler G.P.-racers zijn volkomen nieuwe machines geworden, ultra laag en slank gebouwd, exact 55 kg wegend, en tot op de mm passend voor de Van Veen coureurs Jan de Vries en Jos Schurgers.
Een aantal kleinigheden verstoorde echter het wed­strijddebuut van de nieuwe Kreidlers, die naast een nieuw rijwielgedeelte ook een sterkere krachtbron gekre-
gen hebben. Hoeveel pk's er dit jaar aan boord zijn bleef uiteraard nog geheim, maar uit de rondetijden van Jan en Jos bleek wel, dat de paardjes dit seizoen vurig trap­pelen. De specificatie vermeldt: elektronische ontsteking, waterkoeling en positieve smering van de krukas. Wa­terpomp en oliepomp vormen één unit, die door de kruk­as aangedreven wordt.
Bij de eerste doorkomst van de 50 cc internationaal za­ten Jos Schurgers en Jan de Vries wiel aan wiel, reeds met een flinke voorsprong op de rest van het startveld, dat aangevoerd werd door Nico Polane op een 1970 Van Veen Kreidler. Jos zou in     
de tweede ronde echter door schakelmoeilijkheden terug vallen, terwijl Jan de Vries bij het ingaan van de vierde ronde door een vastloper tot stilstand kwam. Niets leek de overwinning van Nico Polane nog in de weg te staan, totdat drie ronden voor het eind de pechduivel nogmaals toesloeg in de Van Veen ploeg, zodat Polane met kapotte contactpunten voortijdig de strijd moest staken. Nederlands kampioen Teunis Ra­maker accepteerde de vrijkomende eerste plaats dank­baar, terwijl Henk van Kessel en Ton Daleman de twee­de en derde plaats opeisten.
De Jamathi ploeg schitterde in Asten door afwezigheid. Leo Commu verdedigde de Jamathi kleuren zo goed en zo kwaad als mogelijk was op een oude, niet voor hem pasgemaakte machine. Ook Leo kreeg echter de pech-duivel op zijn dak en moest voortijdig inpakken. Hij was
niet de enige: van de 24 gestarte machines haalden er slechts 9 de finish!
De gemeente Voerendaal heeft een aantal wegendie nu voor de vierde keer een weg-racecircuit vormden, een circuit dat vanaf de allereerste keer dat er ge­reden werd vergeleken is met het beroemde stratencircuit van het ei­land Man. En net als het circuit in de Ierse zee vindt ook iedereen het circuit in Voerendaal prachtig, maar met de vele stoepranden, boerderijen en kippenhokken op de plaatsen waar rijders plegen te ko­men als ze om welke reden dan ook onderuit gaan is het circuit beslist niet ongevaarlijk. Er is nog nooit een ernstig ongeluk gebeurd, dat niet, maar de kans zit er wel dege­lijk in. En het „tja, dan moet je maar zorgen dat je niet valt" mag ook in zo'n geval niet als vergoe­lijking aangevoerd worden; een rij­der kan ook geheel zonder schuld van de baan raken (door een me­chanische oorzaak of doordat hij aangereden wordt) en hoort ook dan reële kansen te hebben om het er goed vanaf te brengen. Maar goed dat er in Voerendaal geen wereldtitel op het spel staat ... ! Als kijkcircuit is Voerendaal wel interessant, hoewel juist op de meest typische, pittoreske gedeel­ten geen publiek mag komen. Blijft over het gedeelte beneden in het dorp (twee haakse hoeken met een slingerstuk daartussen), de haakse bocht voor het rechte eind, en het rechte eind zelf, dat zeer lang is, sterk afloopt en een meer dan voor­treffelijk wegdek heeft. Door zeer hoge snelheden die hier bereikt worden en het afremmen op het eind voor de haakse bocht zijn voor het publiek zonder meer interessant.
Als voorlaatste klasse de 50 cc-ers aan de start, helaas zonder de nieuwe van Veen Kreidlers. De latere winnaar Teunis Ra­maker nam meteen de leiding, voor Nico Polane (die al snel zou  
uit­vallen) en Aalt Toersen. In de twee­de ronde nam Aalt Toersen de lei­ding over, maar hij kon deze niet vasthouden. Teunis Ramaker gaf geen krimp, stak Aalt in de vijfde ronde weer voorbij, en wist die plaats te behouden. Aalt zat lang aan zijn wiel, maar moest later iets terrein prijsgeven. Rikus Foekema, Herman Meyer en Jan Bruins ma maakten het elkaar moeilijk om de derde plaats te bemachtigen; uiteindelijk  ging die plaats naar Jan Bruins, voor Foekema en Meyer.
Op het kleine, in feite slechts vier bochten tellende circuit waarop de motorclub van Echt jaarlijks een en soms zelfs twee races organiseert kwamen in voorgaande jaren alle soloklassen tot 250 cc aan de start, maar weer bleek dat vele inter­nationalen het in Echt niet zo zien zitten zodat de opkomst van de in­ternationale startbewijshouders bar klein was. Om de baan toch een beetje te vullen werden de 125 en de 250 cc klassen samengevoegd waar­door het beeld voor het publiek in­teressanter werd, terwijl het voor de rijders weinig uitmaakte. Behal­ve natuurlijk voor die rijders die gepland hadden om in beide klas­sen te rijden.
Bij de nationalen lag dat anders, want zowel in de 50 cc als in de 250 cc klasse moesten series gereden worden om de snelsten voor de fi­nale te selecteren. De 50 cc klasse werd geopend door een snelle start van Henk v. Beek, maar ditmaal kon hij het niet bolwerken tegen Jamathi rijder Theo Timmer. die hem in de derde ronde passeerde en vervolgens elke ronde iets verder van hem wegliep. Henk v. Beek nam op zijn beurt weer een voor­sprong op derde man Gijsbert Bijl, die echter twee ronden voor het einde uitviel waardoor zijn plaats overging naar Co Pecht.
De klasse 50 cc internationaal ging nu eens niet naar Teunis Ramaker, die ook al wegens moeilijkheden in de training op de laatste startrij was gekomen. Dat vormde echter geen beletsel om meteen naar de derde plaats door te stoten, maar verder kwam hij niet want Herman Meijer en Nico Polane lieten zich niet pak­ken. Vooral Nico Polane op de v. Veen Kreidler ging snoeihard en liep duidelijk weg van zijn achtervolgers.
Nico Polane reeds duidelijk aan de leiding (50 cc internatio­naal). Achter hem Ton Dale­man, Teunis Ramaker en Herman Meijer.
Teunis Ramaker verstevigde titelpositie

Teunis Ramaker lijkt hard op weg zijn 50 cc kam­pioenschap te prolongeren, want ook in Rockanje toonde hij zich net even iets sneller dan de concurrentie. Vanwe­ge de Grand Prix racerij ontbreken vanzelfsprekend de grote renstallen, maar het ontbreken van Jamathi en Kreidler betekent niet, dat Ramaker de titel nu maar voor het oprapen heeft, want ook de andere coureurs in deze klasse staan bepaald niet stil. Zijn naaste concur­rent was ditmaal Luuk Foekema, die zijn Kreidler vrij dicht in het spoor van de kopman wist te houden. De derde plaats werd aanvankelijk ingenomen door Dale­man, die echter in de derde ronde plaats moest maken voor Maatkamp. Maatkamp zou helaas de finish niet ha­len, waardoor de weg vrij kwam voor Herman Meyer, die na een matig begin plotseling vleugels kreeg en zich snel opwerkte naar de derde plaats. Ook Rikus Foekema kreeg laat in de wedstrijd veel haast, waardoor hij zijn zevende plaats uiteindelijk inwisselde voor een vierde plaats in de eindklassering.

Venray

Hilvarenbeek

De wegraces in Venray/Ysselsteyn  op Hemelvaartsdag ontaardden
in een soort snelheidsfestijn. Buiten de zijspannen kwamen alleen de in­ternationale soloklassen aan de start, met het beste en snelste ma­teriaal, en dat leidde tot ongekend hoge gemiddelde snelheden die wel uitsluitsel gaven over het potentieel van de machines, maar niet van de rijders. De snelheidsverschillen tus­sen de motoren onderling in de ver­schillende klassen bleek verder wel zo groot te zijn dat er nauwelijks sprake was van persoonlijke duels, en die maken over het algemeen toch de races. Maar ter afwisseling van de vaak erg langzame straten­circuits heeft het 7950 meter lange circuit in Ysselsteyn toch wel een functie al zouden enkele chicanes in de lange rechte gedeelten de races misschien wat spannender maken.
Van start tot finish leidde Nico Polane de 50 cc klasse waarin de Grand Prix rijders jammer genoeg weer ontbraken. Teunis Ramaker bezette direct de tweede plaats, ver­loor die in de derde ronde aan de broers Rikus en Luc Foekema, maar kwam in de volgende ronde weer terug op de tweede plaats, nu defi­nitief. Rikus viel in die ronde plot­seling terug tot de staart van het veld, maar wist in dezelfde ronde als de winnaar nog op de negende plaats te eindigen. Luc hield tot twee ronden voor het einde de der­de plaats vast, maar viel toen uit, waardoor Herman Meijer de derde plaats toegeschoven kreeg.
De formule die de Stichting Circuit  Tubbergen Twente dit jaar voor haar 26e Internationale Wegraces hanteerde is Tweede Pinksterdag een succes gebleken. Zelden zullen de 60.000 toeschouwers spannender ra­ces gezien hebben op het circuit van Tubbergen dan afgelopen maandag. In de vijf internationale races kwa­men rijders van absolute wereldklas­se aan de start, onder wie een groot aantal Grand Prix rijders. Zo sterk was het programma, dat het ontbreken van een aantal corvfeeën niet opviel.
Eén-twee overwinning voor Van Veen Kreidlers
Jos Schurgers had in de training al getoond, dat de pk's er nog steeds waren! Des te verrassender was het daarom, dat Aalt Toersen op de Jamathi de kop veroverde en dat hij zelfs kans zag één volle ronde op kop te blijven. Jos Schurgers zat echter waakzaam aan zijn wiel en toen de Jamathi in de tweede ronde vita­minegebrek begon te vertonen nam Jos de leiding over, niet voor lang, want uit het middenveld kwam team­genoot Jan de Vries aanstormen, die in de vierde ronde het initiatief over­nam om daarna nog een gát te slaan van een dikke 10 seconden. Nico Polane bezette aanvankelijk de derde plaats met een 1970 Van Veen Kreid­ler, maar een los rakende stroomlijn-kuip bedierf zijn kansen. Herman Meyer eiste nu overtuigend de derde plaats op en wij mogen gerust zeg­gen, dat de snelheid van zijn Hemey­la-eigenbouw verbazingwekkend is! Leo Commu, die de tweede Jamathi bemande en daarmee als zesde door­kwam, incasseerde in de 50 cc inter­nationaal zijn eerste tegenslag van deze dag toen hij voortijdig op moest geven. Later moest hij in de 250 cc internationaal zelfs een tweede plaats opgeven, toen de pechduivel opnieuw toesloeg.
Jos Schurgers en Jan de Vries beheersten de 50 cc klasse totdat Schurgers in het Scheivlak onderuit ging.
De trainingstijden van zaterdag  hielden een belofte in voor de
races van zondag, een belofte die in alle klassen waar gemaakt werd. In alle internationale klassen werd sneller gereden dan ooit te voren.

In de 50 cc klasse waren de Van Veen Kreidlers te snel voor de con­currentie. De nieuwe, ultra lage Ja­mathi was nog niet klaar en de bei­de 1970 modellen kwamen duidelijk snelheid te kort. Jan de Vries en Jos Schurgers beheersten de strijd vol­komen, totdat Jos in het Scheivlak onderuil ging — hij liep slechts een paar schrammetjes op — en de hon­neurs verder waar genomen} werden door Jan de Vries. Nico Polane perste genoeg snelheid uit een 1970 Van Veen Kreidler om beslag te kunnen leggen op de tweede plaats. Achter zijn rug woedde een mooi gevecht om de derde plaats tussen Ramaker en Meyer, dat door eerst­genoemde gewonnen werd. Leo Commu begint zich kennelijk steeds beter op een 50 cc machine thuis te voelen, want op Zandvoort stuurde hij zich naar een keurige vijfde plaats voor Jamathi teamgenoot Aalt Toersen.

   Pagani start in wegraces Hengelo (Gld)  

 
                                                                                                                                      (Van onze verslaggever)

HENGELO. — De Hengelose motorclub HAMOVE, een gerou­tineerde club in het organiseren van motorcrossen, heeft zich sinds enkele jaren beziggehouden met wegraces. Dit jaar organi­seert de club van voorzitter Wolsink, vader van de Nederlandse kampioen Gerrit Wollink en secretaris Jan Burgers voerde vijfde maal wegraces, die dit jaar op 29 augustus zullen worden ge­houden.

De wegraces op het circuit de Varssel-Ring in het Gelderse Hengelo dragen dit jaar voor de tweede maal het predikaat „Internationale'. Gisteravond vertelde de KNMV-perscommissaris mies de Groot: .We wegraces In het Gelderse Hengelo beginnen zo langzamerhand de om­vang aan te nemen van een Grand Prix. Wat de (opwet. NAMOVE dit seizoen heeft gepresteerd is bijna onmogelijk. De beste coureurs uit de wereld komen naar het Gelderse circuit. Alleen AgostinI ont­breekt op het programma, maar daar kan niemand over treuren, want zonder zijn aanwezigheid zijn de wegraces in Hengelo verzekerd van „strijd". Het publiek kan tevreden zijn met de gecontracteerde ren.

          Aalt Toersen

 
   stopt met motorsport.


Gistermiddag kwam  de zoon van 'de onvergetelijke Nello Pagani (be­kend uit de jaren 50), Alberto Pagani, naar de Achterhoek om een kijk­je te nemen op het circuit van de HAMOVE. Nadat Pagani, één van oe talentvolle Italiaanse coureurs, met zijn snelle sportwagen het cir­cuit had verkend kwam hij tot de conclusie dat de Varssel-Ring een snel circuit was. „Gevaarlijk kan ik de Varssel-Ring niet noemen, al­hoewel er bepaalde stukken zijn die erg smal zijn. Volgende week hoop ik op dit circuit enkele successen te boeken", aldus Alberto Pagani.
Het bestuur van de Hengelose club HAMOVE is erin geslaagd de beste coureurs naar de Achterhoek te ha-
- len. In de 500 cc klasse starten Dave Simmonds (Eng.), Jack Findlay (Austr.), Ian Ratcliffe (Eng.), Karl Hoppe (W-      
Dld.), Alberto Pagani (It.) en enkele sterke Nederlandse rijders w.o. Rob Bron, die afgelopen week in de Grand Prix van Ulster bijzon­der succesvol was.
In de 50 cc klasse zal de strijd gaan tussen Herman Meijer uit het Gelderse Laren, die onlangs in de Grand Prix van Tsjechoslowakije tweede werd en de Deventenaar Jan Bruins. Ook Jan de Vries, Jos Schur­gers en de Westduitser Rudolf Kunz zullen zich in de strijd mengen.
Aalt 'roemen, de grote specialist in deze klasse, zal in Hengelo (GLD.)
zijn één na laatste wedstrijd rijden. Aalt Toersen heeft deze week beslo­ten om met de motorsport te stop­pen. Hij start nog in Hengelo (Gld.) en Hilvarenbeek. Zijn stal, de Jamathi-motorenfabriek, zal eveneens van het strijdtoneel verdwijnen. De ge­ruchten gaan dat Jamathi de komen­de wintermaanden zal gebruiken om een nieuwe machine te ontwikkelen, om dan ineens terug te komen. De Nederlandse motorsport zonder Aalt Toersen en Jamathi is nauwelijks denkbaar. Al bij al kunnen de orga­nisatoren in Hengelo tevreden zijn met het programma. We komen er volgende week nog op terug.
Herman Meijer uit Laren neemt in fraaie stijl een bocht.
  Klasse 50 ce Internationaal:

 1. N. Polane, Rijnsburg. v. Veen, Kreldler, 16.15.7 = gem
                                                                  96,28 km/u
 2. T. Ramaker, Hattem, Kreldler
 3. K. Foekema, Den Haag. Kreldler
 4. N. Leeflang, Arnhem, Royal Nord
 5. W. Storm, Vlaardingen, X 16
 6. J. Roos, Maurik, Kreidler
 7. H. v. Kessel, Mill, Kreldler
 8. P. Witteveen, Teuge, Kreldler Crosta
 9. H. Meyer. Laren, Hemeyla
10. P. Kemperman. Slikkerveer, Derbi.
Snelste ronde N. Polane. 1.34,8 = 99,07 km/u.
50 cc internationaal:

1. T. Ramaker. Hattem. Kreldler, tijd 32.26,9,
                                    Racegemiddelde.  111.26 km/uur
2. H van Kessel, Mill, Kreldler
3. J. Daleman, Leiden, Roton
4. N. Leeflang, Arnhem, Royal Nord
5. H Meiier, Laren, Hemeyla
6. A. Kooyman, Nijver­dal, Hemeyla
7. A. Mulder, Hardenberg, Kreldler
8. R. Leeflang, Arnhem. Royal Nord
9. M. Nieuwslam, Krimpen a/d Lek, Kreidler
Snelste ronde: J. de Vries, 3.01,0 -= 119,68 km/uur.
  Klasse 50 cc Internationaal:

  1. T. Ramaker, Hattum, Kreidier, 29.09,2 = 111,861 km/u
  2. A. Toersen, Balkbrug, Jamathi
  3. J. Bruins, Deventer, Kreidier
  4. R. Foekema, Den Haag, Kreidler
  5. H. Meyer, Laren, Hemeyla
  6. T. Daleman, Leiden, Roton
  7. N. Leeflang, Arnhem, Royal Nord
  8. A. v. d. Broeke, Middel­burg, Kreidler
  9. L. Harskamp, Hilversum, Roton
10. P. Witte­veen, Teuge, Kreidler
11. J. Roos, Maurik, Kreidler
12. M. Nieuwdam, Krimpen a/d Lek, Kreidler
13. H. Knoppers, Rotter­dam, Kreidler
14. A. Mulder, Hardenberg, Kreidler
Snelste ronde A. Toersen, 2.23,9 = 112,578 km/u.
  Klasse 50 cc Internationaal:

  1. Nico Polane, Rijnsburg, Kreidler racegemiddelde 109,803 km/u
  2. Herman Meyer, Laren, Hemeyla
  3. Teunis Ramaker, Hattum, Kreidler
  4. Ton Kooyman, Nijver. dal, Hemeyla
  5. Jack Greevink, Nijverdal, Hemeyla
  8. Tor Daleman, Leiden, Roton
  7. Bennie Maatkamp, Varsseveld, BMS
  8. Rob Janssen, Utrecht, Kreidler
  9. Nick Leeflang, Arnhem, Royal Word
10. Joop Roos, Maurik, Kreidier
11. Wim Storm, Vlaardingen, K16
12. 777; 13. Peter Witteveen, Teuge, Kreldler
Snelste ronde Nico Polane, 1.30,2 = 111,751 km/u.
  50 cc Internationaal:

  1. Th. Ramakers, Hattem, Kreidler. race­gemiddelde 84.151 km/uur
  2. L. Foekema, Rijswijk. Kreidler
  3. H. Meyer, Laren, Hemeyla
  4. R. Foekema, Den Haag, Kreldler
  5. A. J. Daleman, Leiden, Roton
  8. W. Storm, Vlaardingen, Willesto
  2. J. Roos, Maurik, Kreidier
  8. J. Greevink, Nijverdal, Hemeyla
  9. L. A. Harskamp, Hilversum, Roton
10. R. Jansen, Utrecht, Kreidler
11. P. Kemperman, Slikkerveer, Derbi
12. M. Nieuws­dam, Krimpen a/d Lek, Kreidler
Snelste ronde: Th. Ramaker, 1.24,2 = 88.211 km/uur.
  UITSLAGEN:Klasse 50 cc Internationaal:

   1. Nico Polane, Rijnsburg, Kreldler,
                               Racegemiddelde 123,735 km/u
 2. Teunis Ramaker, Hattem, Kreldler
 3. Herman Meijer, Laren. Hemeyla
 4. Ton Daleman. Lelden. Roton
 5. Jan Bruins, Deventer. Kreldler
 6. Ton Kooyman, Nijverdal, Hemeijla
 7. Jack Greevink, Nijverdal, Hemeyla
 8. Rob Jansen, Utrecht, Kreldler
 9. Rikus Foekema, Den Haag, Kreldler
10. Luuk Harskamp, Hilversum, Roton
11. Hans Knoppers, Rotter­dam, Kreldler

Snelste ronde Nico Polane, 3.44,7 = 127,369 km/u.
  50 cc cc Internationaal:
  1. J. de Vries, Nederland, Kreidler. 21.50,8 = 121.035 km/uur
  2. J. Schurgers, Nederland, Kreidler, 22.01,8 = 120.154 km/uur
  3. H. Meyer, Nederland, Hemeyla, 22.35,9 = 117.510km/uur
  4. H. van Kessel, Nederland, Kreidler
  5. 11. Foekema. Nederland. Kreidler
  8. T. Daleman, Nederland, Kreidler
  7. R. Jansen. Nederland, Kreidler
  8. J. Bruins, Nederland, Kreidler
  9. A. Mulder, Nederland. Kreidler
10. M. Lewis, Engeland, Kreid­ler
11. H. Knoppers, Nederland. Kreidler
12. R. Kamp, Nederland. Kreidler
13. L. Harskamp, Nederland, Roton
14. S. Lohman, Duitsland, Kreidler
15. G. Maatkamp, Nederland, Kreidler
18. L: Johansson, Zweden, Maico
17. P. Witteveer, Nederland, Kreidler
18. N. Polane. Nederland, Kreidler
19. T. Kooyman, Nederland. Kreidler
Snelste ronde: J. de Vries, 4.13,4 = 125.380 km/uur.
  50 cc internationaal:

  1. Jan de Vries, St. Jacobaparochie ,Kreidler,
                               racegemiddelde  125.164 km/uur
  2. Nico Polane, Rijnsburg, Kreidler
  3. Teunis Ramaker. Hattem, Kreldler
  4. Herman Meyer. Baarn, Hemeyla
  5. Leo Commu, Hilversum, Jamathi
  6. Aalt Toersen. Balkbrug, Jamathi
  7. H. v. Kessel, Mill, Kreidler
  8. A. v. d. Broeke. Middelburg, Kreidler
  9. L. Foekema, Rijswijk. Kreidler
10. T. Daleman, Leiden, Roton
11. R. Jansen, Utrecht Kreidler
12. W. Storm, Vlaardingen, Willesto
13. N. Leeflang. Arnhem, Royal Nord
14. T. Kooyman, Nijverdal, Hemeyla
15. J. Roos, Maurik. Kreldler
16. J. Greevink, Nijverdal, Hemeyla
17. L. Harskamp, Hilversum, Roton
18. J. Zoombelt, Oldebroek, Sachs
19. B. Maatkamp, Varsseveld, Kreidler.
Snelste ronde: Jan de Vries en Jos Schurgers, beiden 1.58,0 = 127.921 km/uur.
Internationale wegraces te Oldebroek
Op zaterdag 7 aug. zullen op het 3320 m lange Vree-circuit te Oldebroek voor de 7e maal wegraces gehouden worden en wij vragen voor dit evenement graag de be­langstelling van de wegraceliefhebbers, omdat er van Oldebroek heel goed nieuws is te melden. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur kon het circuit onderhanden genomen worden en het heeft nu een uit­stekend wegdek gekregen. Voor het publiek worden op de mooiste stukken tribunes geplaatst. Maar het zal u vooral interesseren, dat de gestadige uitbouw van deze race nu weer een flinke stap gevorderd is, want op de deelnemerslijst van de 50, 125 en 250 cc klassen, die in­ternationaal verreden worden, prijken grote namen.
In de 50 cc ruim 30 man, waarin de Nederlandse troe­ven als De Vries, Schurgers, Meijer, Folane, e.a. tegen o.a. Lohman, Mankiewicz, Kugler en Kunz.
50 cc internationaal voor Jan de Vries
Hoewel de Van Veen Kreidlers veruit favoriet waren in de 50 cc klasse, zorgde de natte baan geluk­kig voor een paar verrassingen. Ver­rassingen die minder fortuinlijk uit­vielen voor Jos Schurgers en Nico Polane, van wie de eerste slecht van start ging, terwijl de tweede met een onwillige machine te kampen had. Jan de Vries stuurde zijn experi­mentele Kreidler direct naar de kop, maar op de natte baan wisten Teu­nis Ramaker en Jan Bruins op won­derbaarlijke wijze aan zijn wiel te blijven. Jan Bruins kon het tempo op eenderde van de race niet meer Volgen en liet zich iets terug zakken. Teunis Ramaker bleef echter bru­taal zwaan-kleef-aan- spelen met Jan de Vries, waarbij hij de Kreid­ler coureur een enkele maal eruit remde. De vreugde van de Neder­landse kampioen was echter telkens maar van korte duur, want de G.P.- machine van Jan de Vries was uiter­aard sneller, ook al had men voor Oldebroek de beste motorblokken thuis gelaten. Achter Jan Bruins reed Henk van Kessel op een veilige vierde plaats, die alleen tegen het eind even in gevaar kwam toen Jos Schurgers hem in de rug begon te kijken. De Van Veen coureur kwam na een knappe inhaalrace echter net een tweetal seconden te kort. In de 50 cc internationaal was het van te voren zonneklaar dat de bui­tenlandse coureurs in deze klasse geen poot aan de grond zouden krij­gen. De Van Veen Kreidlers met als coureurs Jan de Vries, Jos Schur­gers en Nico Polane, waren zonder meer favoriet, te meer daar Jamathi niet in Oldebroek aan de start ver­scheen. Wel in Oldebroek was Ja­mathi coureur Aalt Toersen, die voor opzienbarend nieuws zorgde door te zeggen, dat hij besloten heeft met Grand Prix racen te stoppen. De moeilijkheden bij Jamathi       
Aalt Toersen, die in de seizoenen 1969 en 1970 tweemaal dicht bij de wereldtitel kwam, bleef in Olde­broek als toeschouwer langs de kant staan. De internationale wegraces in Hengelo en Hilvarenbeek zullen zijn laatste races zijn.
Gewijzigde Kreidier voor
Jan de Vries
Voor opzienbarend nieuws zorgde ook de Van Veen renstal. Jan de Vries bereed in Oldebroek een ge­wijzigde Kreidler, met als belang­rijkste veranderingen een kortere wielbasis en een minder geknielde zitpositie. De lange, lage Kreidlers bleken op korte stuurcircuits in het nadeel te zijn bij de Derbi's van Nieto en Parlotti. In Zweden moest Jan zijn rivalen noodgedwongen la­ten gaan, toen hij zijn machine zo­wel voor als achter weg voelde drif­ten. Hoewel de weersomstandighe­den tot nu toe geen goede testen toelieten, gelooft Jan dat de kortere wielbasis en de hogere zitpositie de stuureigenschappen zeer positief be­invloed hebben, terwijl men de bij­zonder gunstige aerodynamische eigenschappen niet prijs hoeven ge­ven. Het verschil tussen beide ma­chines (Jos reed in Oldebroek een ongewijzigd type) is slechts door in­siders op te merken.
  50 cc Internationaal:

  1. J. de Vries. Nederland. Kreidler, 30.13.1 = 95. 1 km.uur
  2. T. Ramaker, Nederland, Kreidler
  4. H. van Kessel, Neder­land, Kreldler
  5. J. Schurgers, Nederland, Kreldler
  6. A. v. d. Broeke, Nederland, Kreldler
  7. H. Meyer, Nederland, Hemeyla
  3. T. Daleman, Nederland, Beton
  9. J. GreevIng, Nederland, Hemeyla
10. T. Kooyman, Nederland, Hemeyla
11. R. Kamp, Nederland, Kreldler
12. W. Storm. Nederland, Willesto
13. J. Roos, Nederland. Kreidler
14. W. Golembeck, W.-Dultsland. Kreldler
15. L. Johansson. Zweden, Maico
16. A. Mulder, Nederland. Kreldler
17. R. Leeflang, Nederland, Royal Nord.

Snelste ronde: J. de Vries, 1.57,8 = 98.921 km.uur.
zullen hieraan niet vreemd zijn, maar za­kelijke overwegingen hebben de doorslag gegeven bij zijn besluit. Om het met Aalts eigen woorden te zeggen: „Van racen word ik al­leen maar armer! Ik doe er ver­standiger aan om mij op m'n tu­ningbedrijf te concentreren!"
In de klasse 50 cc internationaal reeds Teunis Ramaker zonder ern­stige bedreiging naar de overwin­ning. Jan Bruins pakte snel de twee­de plaats, werd in de tweede ronde gepasseerd door Herman Meijer, maar kreeg de tweede plaats terug toen Meijer door motorpech tot stilstand kwam. De volgende drie rijders wa­ren J. Greevink, Ton Kooyman en Henk van Kessel die kort bij elkaar bleven, geregeld duelleerden maar zonder positiewisselingen in deze volgorde finishten.
  Klasse 50 cc Internationaal:

  1. T. Ramaker, Hattem, Kreldler
  2. J. Bruins, Deventer, Kreldler
  3. J. Greevink, Nijverdal, Hemeyla
  4. Ton Kooyman, Nijverdal, Hemeyla
  5. H. v. Kessel, Mill, Kreidler
  6. L. Harskamp, Hilversum, Roton
  7. B. Maat­kamp. Varsseveld, Kreldler
  8. R. Foekema. Den Haag. Kreldler
  9. P. Witteveen, Teuge. Kreldler
10. H. Knoppers, Rotterdam, Valk Spec.
11. R. Leeflang, Arnhem, Royal Nord
12. A. v. d. Broeke, Middelburg. Kreldler
13. N. Leeflang, Arnhem. Royal Nord
14. L. Foekema, Rijswijk, Kreldler
15. H. Meijer. Laren, Hemeyla
16. M. Kemp, Bovenes. Kreldler.

Snelste ronde T. Ramaker, 2.30.4.
Inhaalrace van Jan Bruins
De 50 cc race stond geheel in het teken van het duel Ramaker-Bruins en, nadat Jan Bruins door een voor-wielslip in de strobalen beland was, uit de geweldige inhaalrace, die de
Deventer Kreidler rijder daarna in­zette op de kopman.
Drie ronden lang reden Teunis Ramaker en Jan Bruins wiel aan wiel, op enige afstand gevolgd door Henk van Kessel, Jacky Greevink en Bennie Maatkamp. In het mid­denveld zorgde Herman Meyer voor vuurwerk, door na een slechte start snel op te klimmen. In de vierde ronde lag Meyer reeds op de derde plaats, maar helaas voor de He­meyla coureur gaf zijn eigenbouw machientje in de zesde ronde de geest. Na de val van Jan Bruins nestelde Henk van Kessel zich op de tweede plaats, waarop verder niemand aanspraak dorst te maken. Jan Bruins herstelde zich enorm snel van zijn strobalen-escapade en na een fantastische inhaalrace wist hij in de laatste ronde Jacky Gree­vink nog van de derde plaats te verdringen.
  50 cc Internationaal:

  1. T. Ramaker, Hattem, Kreidler, 28.35,0
  2. H. van Kessel, MUI, Kreidler
  3. J. Bruins, Deventer, Kreidler
  4. J. Greevink, Nijverdal, Hemeyla
  5. T. Kooyman, Nijverdal, Hemeyla
  6. W. Storm, Vlaardingen, Willesto
  7. J. Roos, Maurik, Kreldler
  8. R. Kamp, Borne, Kreldler
  9. L. Harskamp. Hilver­sum, Rotors
10. P. Witteveen, Teuge, Kreidler
11. B. Maatkamp, Verneveld, Kreidler.

Snelste ronde: T. namaker, 1.51,9.
1971-GP-1. 1971-GP-1. 1970. #top

Het seizoen 1971 staat vervolgens geheel in het teken van de strijd tussen de Kreidler van De Vries en de Derbi van Nieto. De Vries begint het seizoen sterk met twee overwinningen in Oostenrijk en in West-Duitsland. Na de Dutch TT wint hij ook de GP van België en hij beëindigt zijn seizoen met opnieuw twee zege’s in Italië en in Spanje, waar hij in het hol van de leeuw de titel pakt ten koste van Nieto.
Schurgers komt dat jaar opnieuw drie keer op het podium terecht en uiteindelijk vinden we de tweede Kreidler-coureur terug op een derde plek in de eindstand, voor Herman Meijer (4e) op de Jamathi (ook twee podiumplaatsen). Toersen strandt dat jaar op een zesde plek, zonder zich dat jaar een keer bij de top 3 te hebben gereden tijdens een WK-race. Jan Bruins sluit de top 10 in de eindstand, Leo Commu wordt 14e, Teunis Ramaker 17e (derde in Assen), Nico Polane en Cees van Dongen samen gedeeld 22e en Ton Kooyman eindigt op een 32e plaats.

LAREN. — Herman Meijer is vandaag vertrokken naar Fran­cochamps in België om zijn eer­ste wegwedstrijd voor het we­reldkampioenschap 50 cc te rij­den. Tot zijn spijt rijdt hij niet met zijn eigen Hemeyla maar met een van de twee Jamathi's waarmee Henk Vink voor de grand prix heeft ingeschreven. Een troost is dat de Jamathi's uitgerust zijn met versnellings­bakken die door Herman Meijer gemaakt zijn. Heeft hij succes dan smaakt hij de voldoening daarvan niet alleen als motor­racer maar ook als construc­teur.
Voor de wereldkampioenschap 50 cc zijn tot dusver twee wedstrijden achter de rug, beide gewonnen door Kreldler. De directeur van Bruinsma NV te Amsterdam, Henk Vink, keek daarom uit naar een andere beman­ning voor zijn Jamathi's. Na proef­ritten op het circuit van Zandvoort koos hij dinsdag Herman Meijer. De andere Jamathirijder blijft Aalt Toersen. Wie van de twee de eerste Jamathi gaat rijden (,,de ene is een goede, de andere een heel goede", zegt Herman) wordt uitgemaakt na de trainingsritten in Francochamps.

De wedstrijd in Francochamps wordt op 4 juli gereden. Het grand prix-programma voor Herman Meij­er is daarna als volgt: 10-11 juli Oost-Duitsland, 18 juli Tsjecho-Slowa­kije, 24-25 juli Zweden, 14 augustus Ierland, 12 september Italië en 25-26 september Spanje.

                         Nummer twee

Hij behoeft hiervoor zijn kans op het Nederlandse kampioenschap 50 cc niet te laten schieten. Hij heeft dit seizoen in Nederland aan 8 wed­strijden meegedaan waarvan er 4 voor het kampioenschap gelden. In het algemeen klassement staat hij met zijn Hemeyla op de tweede plaats, met nog twee wedstrijden voor de boeg, 22 augustus in Donker-broek en 19 september in Vessem. Hij kan deze wedstrijden in het schema van de grand prix inlassen.
De 29-jarige inwoner van Laren, die tweemaal Nederlands kampioen 50 cc is geweest (1964 en 1966), heeft altijd met verlangende blikken naar het grand prix-programma gekeken maar werd van meedoen weerhou­den door de grote kosten. Gisteren rekende hij uit dat het wedstrijdpro­gramma voor juli, augustus en sep­tember dat hij nu heeft hem slechts 14 werkdagen voor zijn bedrijf in La­ren overlaat. Aan elke wedstrijd is niet alleen de tijd voor de heen- en terugreis verbonden maar ook een verplichte trainingstijd van drie da­gen voor elke wedstrijd.

Hij is niettemin voor de verleiding bezweken omdat hij geen kosten aan de Jamathi heeft en Henk Vink zijn rijders een vergoeding geeft. „Maar ik houd er niet van over", zegt Meij­er. „Ik kan beter hier aan het werk blijven, maar ik wilde uit collegiali­teit het aanbod van Vink niet af­slaan."

In zijn werkplaats aan de Deventer-weg in Laren construeert Meijer on­derdelen voor racemotoren. Zijn spe­cialiteit is een versnellingsbak waar­van de verhoudingen aangepast kun­nen warden aan de eisen van elk wedstrijdcircuit afzonderlijk. Met het oog op bepaalde bochten en heffin­gen kunnen de daarvoor meest ge­wenste versnellingen worden inge­past.
                                 Supportersclub

Al heel wat van deze „bakken" en andere onderdelen voor motoren zijn aan motorrenners in binnen- en bui­tenland geleverd. In de Hemeyla van Meijer zelf zit er uiteraard ook een en het liefst zou Meijer met deze „fiets" voor het wereldkampioen­schap inschrijven. Hij kan er tegen de 165 km per uur mee rijden. Het motortje van 50 cc (de inhoud van twee luciferdoosjes) maakt dan 1500 toeren per minuut.
Volgend jaar misschien? Als Her­man Meijer nu succes heeft op Ja­mathi hoopt hij in 1972 steun te krij­gen om te kunnen inschrijven met zijn eigen motorfiets. Steun van een sponsor? Of steun van een suppor­tersclub? Of beide? Iemand zou het initiatief kunnen nemen om de naam van Herman Meijer, zijn werk als constructeur en zijn prestaties in de wedstrijden beter bekend te maken. Met enige morele steun, praktische hulp bij de voorbereiding van de wedstrijden en ook wat financiële steun zou Herman Meijer het wel aandurven om met zijn Hemeyla in te schrijven voor het wereldkampioenschap.
        EINDSTANDEN WEGRACE KAMPIONSCHAP            Klase 50 cc Nationaal
Naam
Telt
Telt
Telt
Telt
Telt
Telt
Totaal
 1
25. T. Rameker (kampioen)
2
1
1
3
1
2
3
3
2
1
1
117
 2
22. H. Meyer
9
5
5
2
3
3
12
3
4
6
15
90
 3
38, J. Daleman
3
6
6
5
4
11
8
10
7
84
 4
26. A. Kooyman
6
4
6
10
19
14
9
4
5
6
83
 5
40. N. Leeflang
4
7
13
13
2
82
 6
35. A. v. d. Broeke
8
8
5
12
3
75
 7
10. L. Harskamp
9
10
13
17
6
9
5
74
 8
5. J. Bruins
3
5
4
8
2
3
73
 9
6. H. van Kessel
7
2
4
7
3
5
2
67
10
12. H. Knoppers
13
11
11
10
9
61
12
39. R. Foekema
4
2
9
8
58
13
43. N. Polane
1
1
1
18
2
57
14
29. A. Mulder
7
14
9
15
4
54
15
24. J. Greevink
5
10
7
16
8
3
4
54
16
27. A. Toersen
2
6
47
17
31. P. Witteveen
8
10
17
9
10
11
48
18
42. L. Foekema
3
4
13
5
9
14
8
47
19
32. R. Jansen
8
11
8
7
11
12
47
20
14. W. Storm
5
10
8
12
11
6
1
44
21
16. J. Roos
6
11
9
9
15
12
7
10
42
22
20. R. Leeflang
4
8
16
11
33
23
18. M. Nieuwdam
9
12
13
31
24
15. J. de Vries
1
1
1
30
25
19. M. Kamp
12
10
16
8
7
29
26
33. B. Maatkamp
7
15
19
7
26
27
45. L. Commu
5
21
28
34. J. Zoombelt
18
8
29
    P. Kemperman
10
12
30
    J. Schurges
2
5

Meyer op

Jamathi

Van Commu


          Van onze sportredactie
     AMSTERDAM, woensdag De Hilversumse motorcou­reur Leo Commu zal dit sei zoen niet meer starten op Ja­mathi. Henk Vink, directeur van Bruinsma N.V., was niet tevreden over de verrichtingen van de Hilversummer en heeft de 29-jarige Herman Meyer uit het Gelderse Laren bereid ge­vonden voor de rest van dit seizoen de tweede Jamathi te berijden in de Grand Prix. Toersen blijft de eerste Jamathi rijden.
Op het Zandvoortse oefende Meijer gisteren op de aan zijn maten aangepaste Ja­mathi. Hij kwam tot rondetij­den van omstreeks twee minu­ten en daarmee was hij duide­lijk sneller dan de Brabander Piet van der Wal, die als eerste op het verlanglijstje van Vink stond om Commu te vervangen.  Van der wal, nog weinig ervaren in de 50 cc-sector, voldeed echter niet.

Voor Commu heeft de ver­breking van het contact met J. Bruinsma (nog) geen ernstige gevolgen. Hij heeft reeds start­toestemming voor de eerstvolgende vier Grand Prix.

• Met gemengde gevoe­lens bekijken Piet van der Wal, Herman Meyer en Henk Vink van (links naar rechts) de chronometer, die een snelle tijd voor Meyer aan­geeft.

Jack Greevink 24 & Herman Meijer 22 1971